Välj en sida

Professionell Vägledning & Coaching

Patrik Rowinski

This
is it!

 

Ibland kan det vara bra att stanna upp. Att lyfta blicken från det vardagliga så vi får grepp om vilka vi är och vi egentligen håller på med.

Jag tillämpar det som kallas Transformativa Samtal där vi tillsammans utforska hur livet, vi själva och alla andra egentligen fungerar. I Transformativa Samtal handlar om att skala bort allt som inte stämmer – att bottna i något man kan lita på, något som inte försvinner – fundamentala skiften.

Angelägenheten är inre välmående och transformativa samtal fungerar lika bra för individen, gruppen och företaget. Gå till ”mitt arbete” för att se olika alternativ.

På den här sidan finner du länkar till olika projekt jag är involverad i, hur du kan anlita mig till ditt företag eller för egen räkning, ett 50-tal artiklar jag skrivit, videos samt information om hur du kontaktar mig.

Transformativa Samtal

Tre Principer (3P)

Tre Principer eller Three Principles myntades av Sydney Banks i början på 1970-talet. De kan liknas vid en sorts manual som beskriver hur varje människa skapar sin egen unika psykologiska och känslomässiga upplevelse av livet.

Principerna utgörs av Mind, Thought och Consciousness (Sinne, Tanke och Medvetande), och erbjuder en mycket effektiv väg till avgörande insikter. Insikter som inte bara visar var välmående finns utan också frikopplar människor från det som smärtar dem.

Kort animation om 3P genom Sydney Banks.

Fler videos här.

 

Direct Perception

Direct Perception innebär att sakta in och att observera.
Att betrakta upplevelsen men framförallt att förstå vad det är vi upplever.

I det jag kallar Direct Perception utgår vi därför från det enda Vi kan lita på.
Din direkta upplevelse i ögonblicket.

Vad detta innebär kan inte beskrivas, bara upplevas.

Utfallet brukar vara livsförändrande.

Testomonials

Några röster från tidigare samarbeten

Våra samtal har givit mig något jag aldrig kunnat drömma om…så här bra har jag aldrig mått.

Plötsligt faller allting in i skärpa och en ny värld öppnar sig.

Två dagars samtal kring livets och sinnets innersta mysterier. Jag ser också den oerhörda nyttan jag kommer att kunna ha när detta landar i min egen förståelse. Jag är inte helt framme men hittar fler och fler nycklar.

Jag har provat kbt, terapi – allt har egentligen varit kortsiktigt, förutom att prata med dig.

Mitt möte med dig förändrade mig i grunden.

Dessa två dagar med dig har varit en guidad resa till en högre medvetandenivå. Det låter ju rätt flummigt och det är det verkligen inte.

Om Patrik

Patrik Rowinski har sedan 2014 arbetat med människor och hjälpt dem komma över sig själva och leva liv med större tillfredsställelse, mer personlig framgång, glädje och välmående.

Han är utbildad inom NLP och har genomgått en nio månader lång coach- och facilitator training med Three Principles som bas genom Michael Neill’s Supercoach Academy i Los Angeles.

2014 erhöll han sin certifiering som Transformative Coach ™ och han är även verksam som Three Principles Practitioner.

Hans arbetssätt präglas av självdistans, humor och straight to the point. Tillvägagångssättet är intimt, praktiskt och väldigt resultatorienterat.

Mitt arbete

Coaching / vägledning Intensiv

Mitt upplägg är av mer intensiv karaktär där vi tillbringar en eller flera dagar tillsammans.

Anledningen till detta är det ligger i mitt intresse att bidra med fundamentala skiften som förändrar deras liv och inte bara något temporärt för en specifik situation.

Min erfarenhet av detta arbete är att vi bygger upp ett momentum och det är otroligt mer effektivt att ta detta i en eller två sittningar istället för att dra ut det över flera veckor och månader. Faktum är att dra ut det över tid oftast försvårar och stör processen.

Transformativa Samtal skiljer sig från en traditionell approach. I vanlig coaching lär du dig tekniker och strategier som tar dig från A till B genom hinder och problem. Det jag erbjuder innebär en mycket mer omfattande utveckling när vi går bortom teknikerna och strategierna. Du förändras på djupet och ser därmed hinder och problem ur ett helt annat perspektiv vilket gör att de försvinner.

Det här programmet är av livsförändrande karaktär och jag är med Dig hela vägen. Men det är du som behöver göra jobbet.

Många av mina kunder väljer att inleda med 2 dagar i rad. Erfarenheten har visat värdet av en kväll/natt för sig själv mellan två sittningar (appropå det momentum jag tidigare nämnt). Flera kunder är ”klara” efter denna intensiv och vissa kompletterar med ytterligare halv eller heldagar lite senare samt stödsamtal över telefon/skype.

Three Principles MENTORING | TRAINING | TEACHING

Jag har drygt 5 år som praktiserande av Three Principles som mentor, utbildare och lärare i olika sammanhang.

Anlita mig för att fördjupande samtal kring Tre Principer samt öka Er grundning i vad Syd Banks egentligen pekar till. Lämpar sig bäst att leverera som workshop, kurs eller utbildning med eller utan individuell handledning.

Wellbeing at work

Detta är mitt program för företag. Kärnan är välmående, på alla nivåer. För individen, grupper och organisationen.

De som deltar i detta program kommer att få ta del av synsätt som enar och helar individen på en mycket grundläggande nivå. Något som sedan sprider sig till de sammanhang man verkar i. Både arbetsgruppen, avdelningen men också externt, mot kund och leverantörer.

Centrum för Välmående och Delaktighet | HeadSpaces

Vi mitt i en etableringsfas av det vi kallar HeadSpaces – ett mänskligt alternativ. HeadSpaces är en gemenskap som är fri från historia, metoder eller andra trossystem – ett nätverk av människor som laborerar för mänsklighet.

Vår grund är VÄLMÅENDE och DELAKTIGHET och HeadSpaces är en plats som startar och riktar. Besök gärna hemsidan där Du kan läsa mer samt se hur Du kan engagera Dig.

Radiopodden LIVE

Ett samtal där Dialog, Välmående och Vänskap är centralt.

Poängen med dialog är att hänga i det okända, att lämna utrymme och ge plats för det vi ännu inte ser.

  Boken Bortom Tanke
  ”Vad är det första du behöver göra för att ta dig ur en fälla.”
  ”Det är att inse att du fastnat i en.”
  Min debutbok.
  Endast 89 :- (ord pris 189:-)

  Låt oss få kontakt

  OBS! Du behöver inte vara intresserad av mina tjänster för att ta kontakt. Jag välkomnar alla.

  Söker kontakt för (ej obligatoriskt)

  8 + 13 =

  Vill du träffas?

  Bor och verkar nära Stockholm.

  Ring Mig

  Videos och ljudfiler

  Här har jag samlat några videos och ljudfiler kring Tre Principer.

  Jag uppmuntrar er att se inspelningarna nedan flera gånger. Jag lovar att ni kommer att upptäcka något nytt varje gång ni ser dem. Nedanstående föreläsningsserie är med Sydney Banks.

  Hawaii Lectures
  Long Beach Lectures
  Washington Lectures

  —————-
  Dicken Bettinger

  https://youtu.be/Td05FQbASPE (two secrets to life)
  https://youtu.be/bjDA2gFa-5o (the space within)
  https://www.3pgc.org/photos-videos/details/?m=1119 (från 3pgc-konferensen 2013)

  —————-
  Dr: Bitt Pettit’s webinarserie om hur Three Principles kan hjälpa med psykisk ohälsa som PTSD, Högt blodtryck, Ångestsyndrom, Depression m fl.)

  Artiklar och reflektioner

  Awakening – på mitt eget sätt…

  Jag har tidigare skrivit om min upplevelse om "att vara vaken", eller det som kallas awakening. Då jag har fått en hel del respons på det inlägget så jag kände för att som svar kasta lite mer ljus över detta fenomen som verkar passera de flesta obemärkt förbi. Inom...

  ALLA beslut är känslomässiga… (även de rationella)

  Jag säger inte att innehållet här behöver vara sant, den är mer som en invit till Dig att undersöka om det verkligen är som det ser ut att vara. Det allmänt hållna är att vi säger att vi har valmöjligheter, vi gör val eller att vi fattar beslut. Men, har du undersökt...

  Självminnas – om olika stadier av medvetenhet (vakenhet)

  Jag vill att poängtera att jag genom denna artikel kommer att referera till något som jag väljer att kalla självminnas. Jag vill med detta göra en ansats att skilja på det vi normalt menar när vi talar om att minnas – att återkalla delar av information som lagrats i...

  On Being human – ett förslag

  Den enda “verklighet” du någonsin kan känna till är summan av det du ser, tänker och känner just nu – summan av ALLA intryck, oavsett de kommer ‘inifrån’ eller ‘utifrån’. Det finns ingen som skapar detta – det finns heller ingen som gör detta. Du behöver inte köpa...

  Tänk om du inte är den du tror att du är?

  Vem vill ha tomhet, utrymme, stillhet, lite vanlig sinnesfrid eller ro i själen…när man kan ha allt det andra som lockar?

  Innan vi bestämmer oss för vad vi vill kan det vara värdefullt att finna ut VEM som vill ha…

  En guide till ’djupt lyssnande’

  I mitt arbete är det otroligt värdefullt för mig att förstå människorna jag arbetar med. Inte bara förstå vad de säger utan vad de verkligen menar. Därför behöver jag kunna lyssna riktigt bra. För flera år sedan lärde jag mig något som var mycket användbart, jag lärde...

  Hur du bryter automatiserade beteenden.

  Går det verkligen att bryta automatiserat beteende? Det är allmänt erkänt att alla har en sorts autopilot som utlöser mer eller mindre smickrande beteenden. Vi är också ganska ense om att autopiloten programmerats genom något händelseförlopp i vårt förflutna. Men kan...

  Vad är ”separata verkligheter”

  "Separata verkligheter" från boken Bortom tanke (Illustratör: Per Nilsson) Vi tror ofta att vi upplever saker som de är men sanningen är närmare att allt vi känner, ser och hör i själva verket är en biprodukt av vårt medvetande. Jag kan t ex vara fast i mitt tänkande...

  S M P L C T Y – tänk om det är så enkelt?

  Hade den del av oss som finner det fördelaktigt med hårt hållna övertygelser fått bestämma hade vi fortfarande bott på en platt jord i centrum av universum. Människooffer hade fortfarande varit en giltig anledning för att blidka gudar och vi hade fortfarande trott att...

  Patriks nyhetsbrev