Patrik Rowinski

Utbildning | Coaching | Mentoring

Individuella tjänster

Problemlösning

Problemlösning

Coaching

Här använder du tiden främst på dina specifika utmaningar. Det kan vara i stort sett vad som helst, allt ifrån hur du presterar på golfbanan, varför du skjuter upp saker (mot bättre vetande), dina relationer till nära och kära, till arbetet, kollegor och måsten, borden och krav.

Det centrala i det vi kommer att göra är att du kommer att få lära dig hur alla mentala problem skapas men framförallt hur du effektivt löser upp dem.

Därmed får du kraftfulla redskap som inte bara hjälper dig med det som är angeläget just nu, utan även framtida utmaningar.

Sessionspaket á 5 timmar.

Pris: 4 800 kr inkl. moms.
Företag: 7 500 exkl. moms.

Handledning

Handledning

Mentoring

Du får en gedigen utbildning i hur vårt psykologiska system fungerar. Jag guidar dig genom instrumenten jag använder. Instrument som effektivt avlägsnar människors psykologiska lidande och hjälper dem till hög nivå av självkorrigering.

Det här är främst för dig som redan arbetar eller vill arbeta med människors psykiska välbefinnande.

Sessionspaket á 5 timmar.

Pris: 4 800 kr inkl. moms.
Företag: 7 500 exkl. moms.

Grupprogram

Online-kurs

Online-kurs

3P | Single Paradigm | iheart Principles

25:e augusti är startskottet för nästa kursomgång.

Det här är för dig som är intresserad av fler sätt och möjligheter att lära ut 3P (Three Principles).

Precis som 3P som genom 3 principer försöker beskriva hur vår upplevelse skapas så finns det andra och mer konkreta sätt att beskriva logiken för hur vårt sinne (eng. mind) arbetar och fungerar.

Denna kurs handlar om att lära dig just detta alternativa sätt som du kanske finner mer praktiskt användbart i din vardag.

Tonvikten på kursen är att lära sig en logik, introducera ett visuellt verktyg och visa dig hur man använder det för att hjälpa sig själv och andra.

Start: 25:e Augusti. Dag för sista anmälan: 20:e Augusti.

Privat: 3 500 kr inkl. moms.
Företag: 6 900 kr exkl. moms.

För detaljer och anmälan, besök kurssidan.

 

Obs! Materialet är uppdaterat sedan den senaste kursomgången.

 

Ett Roligare Liv

Ett Roligare Liv

Ungdomsprogram

Den 13:e september startar jag en kursomgång i iheart-programmet i Stockholm.

Låt din ungdom tillsammans med dig ta del av en resa där ni får möta och utveckla er mentala kapacitet och styrka.

Intresserad att delta? Skicka ett email till patrik.rowinski@gmail.com så skickar jag broschyren till dig.

Start: 13:e September, Stockholm
Pris: 1 400 kr / familj

Obs!. Sista dag för anmälan är 20/8 2020.

 

Samla en egen grupp

Samla en egen grupp

Ungdomsprogram

 

Du kan anlita mig att genomföra iheart-programmet till ungdomsgrupper. Initiativet startar oftast från föräldrar eller föreningar som sett värdet i programmet och går ihop kring en specifik utmaning som de upplever deras ungdomar kämpar med.

Har du en idé – ta kontakt.

Företag

PPU Steg 1

PPU Steg 1

Praktisk Prestations-Utveckling

Denna utbildning fokuserar på att öka Motivation, Fokus och Självreglering.

I vår unika approach utbildar vi dina anställda i hur de på egen hand löser upp de mentala spärrar som hindrar deras prestationsförmåga.

Efter genomförd utbildning kommer dina anställda att själva kunna reglera och öka sin egen prestation. De kommer att ha en klarare förståelse för vad som täpper till deras förmågor och hur de frigör dem.

Omfattning: Utbildningen levereras normalt över en 3 veckorspersiod utspridd på 3 st tillfällen á 3 timmar per vecka, men kan skräddarsys vid behov.

Plats: I Stockholm City eller på plats hos er.

Det finns ett informationsblad om PPU. Skicka ett email till patrik.rowinski@gmail.com så mailar jag den till dig.

Central filosofi – Vårt intelligenta psykologiska system

Central filosofi – Vårt intelligenta psykologiska system

Precis som de intelligenta system som omger oss – vattnets kretslopp, tyngdlagen, fotosyntesen, immunförsvaret för att nämna några, är vårt psykologiska system ett intelligent system med klar logik.

En logik som på ett enkelt sätt förklarar våra känslotillstånd och upplevelser.

Jag använder en noggrant genomtänkt förklaringsmodell som är anpassad till denna logik och fungerar som en karta och kompass när jag hjälper andra gå till botten med sina bekymmer och utmaningar.

Genom dessa instrument kan vi på ett mycket konkret sätt navigera vår tankevärld. Den hjälper oss även till en högre nivå av självreglering och visar oss samtidig hur man gör för att lösa upp mentala hinder och spärrar.

Jag använder denna förklaringsmodell för att hjälpa människor med deras utmaningar men jag håller också i kurser och handledningar för de som vill lära sig denna modell för att hjälpa andra.

Kort om mig (48 år)

Kort om mig (48 år)

Jag är utbildad inom NLP och genomgick 2014 en nio månader lång coach- och facilitator training med Three Principles som grund genom Michael Neill’s Supercoach Academy i Los Angeles.

Sedan 2015 har jag genom eget bolag och olika samarbeten, arbetat för att hjälpa människor och organisationer. I fem års tid arbetade jag uteslutet enligt Three Principles-modellen men med start från 2020 arbetar jag enbart genom logiken som formulerats genom Single Paradigm och iheart Principles.

Jag är en van föreläsare, kursledare, utbildare och har haft över 500 timmar individuella samtal med människor som sökt hjälp för att må och prestera bättre i sina liv.

I mars 2020 påbörjade jag en ny inriktning då jag erhöll jag min certifiering som iheart Facilitator (pedagog). Jag har nu kompetensen att lära ut psykiskt välbefinnande och hälsa till ungdomar genom iheart-programmet, ett förebyggande utbildningsprogram.

Jag går sedan maj 2020 påbyggnadsutbildningen Level 2 i iheart till Advanced Facilitator.

Vill du träffas?

Bor och verkar nära Stockholm.

Ring Mig