Alla vill uppnå meningsfulla resultat i sina liv men man tänker inte ofta på att alla resultat börjar med en tanke. Logiken ser vid första anblick tämligen enkel ut – vill man ha andra resultat behöver man bara tänka på ett annat sätt.

Det låter vettigt men kanske inte den bästa strategin därför de flesta vet att ändra tankar inte är så lätt. Vi har en viss kontroll, men den är beroende av både vår uppmärksamhet och viljestyrka och så fort vi blir distraherade dyker gamla tankesätt upp likt gubben i lådan och innan vi vet ordet av har vi klivit på ett tåg av tankar vars mönster vi väl känner igen men förmodligen helst inte vill kännas vid.

Att försöka ändra sina tankar eller hur man tänker är en återvändsgränd.

Så vad kan vi göra? Läget verkar hopplöst. Inte så snabbt, det kanske finns ett annat sätt.

Jag menar att meningsfulla resultat är en biprodukt och sker automatiskt genom att vi får insikt i vad det egentligen är som är källan till hela vår psykologiska upplevelse. Med psykologisk upplevelse så menar jag ALLT du upplever från att du slår upp ögonen på morgonen till du stänger dem och somnar på kvällen – tankar, känslor, humör, attityder, förnimmelser, sinnesintryck perception, you name it – dvs det vi normalt brukar kalla ”vårt liv”.

Vårt liv skapas 100 % inifrån-ut. Nyckeln här är att SE, att få en glimt av processen/mekanismen som skapar hela vår upplevelse.

När vi SER den verkliga orsaken till våra känslotillstånd och upplevelser släpper vi på naturlig väg ickeproduktiva känslotillstånd och vi faller naturligt in i ett flöde av nya tankar (insikter) som leder till nya resultat.

Kom ihåg: Meningsfulla resultat, framgång och topprestation är inre tillstånd.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.