På engelska

Sydney Banks.

Hawaii Lectures
Long Beach Lectures
Washington Lectures

Dr. Dicken Bettinger

Two secrets to life
The space within
3PGC-konferensen 2013

Dr. George Pransky

Om mötet med Sydney Banks som förändrade allt

Dr. Josepth Bailey

Healing power of the mind

——–

Addiction, Alcoholism and the three principles – Podcast om hur principerna kan hjälpa till vid beroende. 

Dr: Bill Pettit’s webinarserie om hur Three Principles kan hjälpa med psykisk ohälsa som PTSD, Högt blodtryck, Ångestsyndrom, Depression m fl.)

Vill du träffas?

Bor och verkar nära Stockholm.

Ring Mig