Att med sin hand lyckas slå sönder många tegelstenar ligger helt och hållet i utövarens förmåga att sikta bortom tegelstenarna. Om utövaren fokuserar på tegelstenarna så kommer hen att misslyckas med uppgiften.

Det är inte bristen på teknik eller fysisk styrka som är orsaken till misslyckandet, det är dennes sinne som misslyckas att slå sönder dem.

Precis på samma sätt misslyckas människor att se det uppenbara eftersom vår låst vår uppmärksamhet till det vi redan vet.

Vi försöker reda ut det okända med det redan kända. Men det redan kända kan inte se bortom sin egen händelsehorisont.

Ett annat sätt att tala om det vi redan vet är att det utgör vår inre mur.
Ett annat ord för det okända är det du redan vet, men som du ännu inte har ett språk till.

Insikt är det som ger dig tillgång till det okända.

 

#TransformativeCoaching
#INSIKTSrevolutionen
http://patrikrowinski.se

 


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.