Har du hört talas om tyst kunskap?

På engelska tacit knowledge.

”Du vet mer än du kan berätta”, sade mannen som myntade begreppet Michael Polanyi.

Med detta begrepp försöker Polanyi peka ut en sorts kunskap som är svår att överföra.

Inom Knowledge Management talar man om konceptet tyst kunskap som den typen av kunskap som inte låter sig skrivas ned. Därför kan en människa erhålla eller kultivera tyst kunskap utan hjälp av språket.

Till exempel, lärlingar arbetar tillsammans med deras mentorer och lär sig hantverket inte genom språket utan snarare genom att observera, imitera och sedan prova själva.

 

ALL kunskap är rotad i tyst kunskap

I sin bok, The Tacit Dimension, gör Polayni distinktionen att den tysta kunskapen inte bara är svårartikulerad – han säger också att ALL kunskap är rotat i tyst kunskap.

Några exempel på tyst kunskap är hur man cyklar, lär sig ett språk, humor, spela ett instrument, känsla för konst eller hur man känner igen någons ansikte…

Nyckeln, enligt Polanyi, till att erhålla tyst kunskap är genom egen upplevelse som uppstår genom någon form av delad upplevelse. Utan delad upplevelse är det extremt svårt för människor att ta del varandras tankeprocesser.

Delad upplevelse påminner det som nobelpristagaren David Bohm menar när han talar om dialog och coherence.

Filosoferna Wittgenstein, Sydney Banks och mina favoritpoeter David Whyte och John O’donahue för att nämna några, talar också om detta, fast på sina egna respektive vis. Och de tar det ett steg längre…

 

De menar att tyst kunskap handlar inte så mycket om överföring utan snarare att väcka det som människor redan känner till men som de för tillfället glömt bort.

Från det perspektivet handlar det snarare om att minnas än att lära sig något nytt.

Om det stämmer så är detta mycket goda nyheter.

För tänk om vi redan har alla svar vi söker?!

I mitt arbete är detta precis det jag försöker åstadkomma. Ta gärna kontakt om du vill veta mer.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.