Thought (Tanke)

I varje ögonblick så tänker vi. Till och med när det är som mest tyst (mentalt), så far tankar genom vårt medvetande. Alla vet att vi tänker men om vi är uppmärksamma så kan vi ibland på en djupare nivå börja ana att våra tankar är något mer än en röst inne i våra huvuden. Att den på något sätt verkar hänga ihop hur vi ser på andra och våra omständigheter i livet. Om vi går djupare och undersöker detta ännu mer så kan vi upptäcka att den faktiskt skapar vår verklighet inifrån, hela tiden. Den väljer hur och när vi ska använda våra sinnen och bestämmer också vad våra sinnen säger oss.

TANKE är till naturen ren energi. Man kan se den som bitar av rå information och den förblir helt neutral ända till den får kontakt med ett mänskligt medvetande. Så fort den fått kontakt med ett mänskligt medvetande så tolkas och förvrängs den och detta skapar Personliga Tankar, det som vi i dagligt tal kallar våra tankar. Alla våra övertygelser skapas via denna process. Personliga tankar är det vi känner i våra kroppar. Ett annat sätt att säga detta är att det vi känner är alltid våra tankar.

Consciousness (Medvetande)

Vi föddes medvetna. Medvetande kan alltså beskrivas som vår förmåga att kunna vara medvetna. Utan medvetande skulle vi inte uppfatta det vi kallar livet, vi skulle sakna möjligheten att uppfatta världen genom våra sinnen och vi skulle heller inte kunna föreställa oss något. Enkelt uttryckt så skänker medvetandet liv i det vi tänker. Och eftersom vi alla tänker olika så skiljer sig därför våra upplevelser om verkligheten ganska mycket. Det är medvetandet som gör detta möjligt.

Medvetandet är till naturen ständigt i rörelse. Om vi tänker att medvetandet är som en dörr till verkligheten. Ju mer öppen dörren är desto mer ser vi, desto mer möjlighet har vi att förstå vad som egentligen är på gång. Ett öppet medvetande ger oss möjligheten att se tankar, innan de blir förvrängda. I ett mer stängt medvetande så är vi mer eller mindre styrda av våra tankar helt enkelt eftersom vi är mer villiga och benägna att ta det vi tänker på allvar. Vilket inte är så konstigt eftersom det vi tänker då framstår som väldigt verkligt och personligt.

Mind (Livskraft)

Detta är källan till Medvetande och Tanke. Den är oändligt intelligent och ett outgrundligt mysterium att begrunda. Det är livskraften i allt. På den mest grundläggande biologiska nivån så kan man säga att det är urkraften som ger liv till oss alla, det som ser till att vår hjärna kan utföra mirakel. På en psykologisk nivå så skulle man kunna säga att den är källan till insikter, visdom, vår magkänsla, våra instinkter och sunda förnuft. Den är källan till våra djupaste känslor som kärlek, samhörighet, entusiasm och tacksamhet.

Den ger oss vår intelligens och möjligheten att ständigt vara i ett flöde av kreativitet och lyhördhet. Livskraft saknar till naturen form vilket gör den svår att beskriva och klä i ord. Det är därför vi kan hitta referenser till den genom olika namn i nästan alla religioner, livsåskådningar och livsfilosofier genom mänsklig historia.