Vad är Three Principles?

I början av 1970-talet hade en man vid namn Sydney Banks en spontan och livsförändrande insikt i hur vårt sinne fungerar. Han insåg ganska snabbt att han hade snubblat över något som en dag skulle förändra psykologi och psykiatrin i grunden.

Som ni kan föreställa er, kunde han inte vänta med att dela den goda nyheten med varje psykolog som ville lyssna. Det enda problemet var att det var många som lyssnade, men mycket få som verkligen kunde höra. Vissa ansåg honom okvalificerad på området, andra var förolämpade av enkelheten i hans budskap. Men utan att avskräckas fortsatte han att dela med sig av vad han hade insett utifrån det bästa av sin förmåga.

Vad Syd Banks i huvudsak såg är att varje människa har perfekt mental hälsa och visdom tillgängligt inuti dem hela tiden. Han såg också att vi får möjlighet att skapa vår egen unika psykologiska och känslomässiga upplevelse av livet genom vad han kallade ”Three Principles” – sinne, tanke och medvetande.

Det var, insåg han, bara vår eget missförstånd om hur sinnet fungerar som oavsiktligt leder oss att tillverka vårt eget psykologiska lidande. Han såg med absolut tydlighet att bakom de många etiketter och diagnoser och oändliga variationer av psykologisk och känslomässig stress, var det alltid bara en och samma sak som hände – något han benämnde som ”oskyldigt missbruk av gåvan tanke”. Han såg också att varje människa har potentialen att få en ny tanke (insikt) och att det var det enda som behövdes för att hjälpa människor att själva återställa sin sinnesfrid.

Ända fram till sin död 2009, delade Syd Banks vad han hade insett med alla som var villiga att lyssna. Han förstod att han inte kunde ge bort insikten som hade förändrat hans eget liv så dramatiskt, men han kunde peka folk i en riktning så att de själva kunde se något nytt och på detta sätt har hans budskap fortsatt att förändra liv fram till idag.

I motsats till de befintliga psykologiska teorierna som oftast är komplexa och motsägelsefulla, utgör three principles en enkel och konsekvent grund som förklarar vad psykologiskt och känslomässigt välbefinnande och motståndskraft egentligen är och hur det kan återfinnas i varje skede av en människas liv.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.