”Separata verkligheter” från boken Bortom tanke (Illustratör: Per Nilsson)

Vi tror ofta att vi upplever saker som de är men sanningen är närmare att allt vi känner, ser och hör i själva verket är en biprodukt av vårt medvetande. Jag kan t ex vara fast i mitt tänkande om något och verkligheten jag upplever är svår, krånglig och full med spänning men när tänkandet faller bort ändras min upplevelse och jag lever i ett flöde av kreativitet, positiva känslor och njuter av tillvaron. Samma sak gäller så klart även dig.

Fenomenet ”separata verkligheter” syftar inte på att du och jag ser samma verklighet på olika sätt utan pekar ut faktumet att i just detta ögonblick så skapar och upplever vi helt olika verkligheter. Varje människas psykologiska upplevelse (känslor, perspektiv, begär och intryck) är privat. Vi lever därför på sätt och vis i vår egen värld, som till 100 % skapas inifrån.

Ta det politiska klimatet som råder mellan Nordkorea och USA. En person beskriver Nordkoreas handlingar på ett sätt, en annan beskriver dem på ett annat sätt. Observerar bägge samma handlingar? Inte exakt, de observerar båda en konstruktion som består av deras eget tänkande som i tur tillverkar ett tillstånd i deras medvetande. Kort sagt: de ger en redogörelse för hur de själva tänker om situationen, inte situationen.

Det är därför det är meningslöst att försöka övertyga andra om din personliga synvinkel. Även det mest logiska du kan tänka dig kan i praktiken inte upplevas av en annan person.

”Människor kan bara uppleva vad
deras tänkande tillåter dem
dem att uppleva.”

Kom ihåg: Din verklighet är inte överförbar. När vi försöker tvinga vår verklighet på andra följer ofta fientlighet och separation. På samma gång, om vi istället ser inåt, till faktumet att var och en av oss genom vårt eget tänkande i stunden skapar vår egen verklighet, förlorar fientlighet och separation sitt grepp.

Vill du verkligen se tolerans, hållbarhet, medmänsklighet och värme i världen (eller för din familj, teamet, organisationen eller i samhället)? Med en fast förståelse för fenomenet separata verkligheter kommer de att framträda på ett naturligt vis.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.