Det flesta jag möter har en längtan till att må bättre än de redan gör.
Vissa säger att de längtar till välmående, andra säger att de vill slippa att må dåligt (slippa känna tomhet, meningslöshet, psykisk eller emotionell smärta).

Många har provat flera saker.

Det börjar ofta med att man ändrar saker på ’utsidan’ – som att ha en meningsfulla karriärer, jobb, ekonomi, relationer osv. När de märker att utsidans förändringar inte ger mer än en temporär tillfredsställelse vänder många uppmärksamheten inåt, och man försöker finna något som håller.

Man tar hand om hälsan, både den fysiska, emotionella och själsliga och det finns inget slut på utbudet av practices, sätt att tänka, ritualer och tekniker som utlovar ett slut på sökandet och lidandet.

Men hur mycket vi än läser, studerar, lyssnar och utför är vi fångade och inget framkallar ett riktigt skifte.

Det man undgår att se är att alla sådana idéer saknar kraften att framkalla skiften.
Det enda de kan göra är att upprätthålla sig själva, något som fler och fler lägger märke till.

Det är en stor fördel att kunna se att det som orsakar lidandet på något sätt orsakas inom. Detta synsätt erbjuder mycket mer möjligheter att bryta sig loss än att anklaga världen eller andra människor.

Men nästa steg – om det finns något som ett steg – är att erkänna ens egen maktlöshet över tankar och känslor. Ingen skapar tankar och känslor – därför kan ingen heller ändra dem.

Tankar och känslor uppstår som de uppstår, deras källa är och kommer att förbli ett mysterium. Det är förvisso i sig inget fel med att utforska om detta stämmer eller ej, men om du frågar mig så säger frågan som startar sökandet efter källan mer än det eventuella svar man kommer fram till.

”Jaget” som är fångat – är dessutom en idé, ett koncept, inte en faktuell sanning – har ingen makt att ändra något alls, desto mindre att ta sig ur en fälla. Så det handlar inte om att uppbringa kraft till att hela sig själv eller undfly fällan, utan snarare att notera att det som sitter fast saknar verklig substans, och har därför ingen egen kraft.

Är det verkligen ett verktyg vi behöver,
eller behöver vi fördjupa vår förståelse?


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.