För att tömma sitt sinne behöver vi släppa alla förutfattade idéer.

Till att börja med så behöver vi titta på våra idéer om existens. Hur vi uppfattar saker och ting är djupt rotat i vår idé om existens. De flesta känner att det de ser och hör har en egen existens.

Men saken är den att vi ser inte skillnaden på saker som existerar utanför oss och de som existerar inom oss. Vi kan säga att något existerar utanför oss, vi kan även känna att det är så, men det är inte sanningen. När vi säger “Där är trädet” så finns redan trädet i vårt sinne. Den som har bråttom säger att trädet är där borta men om vi saktar ned lite och tänker på saken så kan vi upptäcka att trädet redan finns i vårt sinne, som en tanke.

Vårt sinne är som en kopieringsmaskin som tar allt det upptäcker på ”utsidan” och presenterar det genom våra tankar för oss på ”insidan”.

Om vi undersöker våra kopior så kan vi lägga märke till att kopiorna av samma sak mycket sällan är likadana. För visst kan vi glädjas åt en fågel eller några vackra blommor på vägen till arbetet en dag och trots att de fortfarande är kvar i nästa dag, gläds vi inte lika mycket när vi ser dem denna gång. Vi till och med kanske inte ser dem inte alls.

Man kan se på andra människor när de är nedtyngda. Det är nästan som tankarna i vårt sinne har en massa, en vikt. Genuint positiva tankar väger nästan inget, medan de genuint negativa kan ha en närmast ofattbar densitet. Med genuint menar jag här de som spontant dyker upp i vårt sinne innan vi försöker ändra dem.

Existens dyker upp från tomhet och går sedan tillbaka till tomhet. Det här sättet att se på existens är svårt att klä i ord.

Sann existens varken kommer eller går. Sann existens finns i nuet, redo att uppleva i detta ögonblick. I varje ögonblick.

Den perfekta vägen

Så länge vi har en idé om framtiden, hur vi än tänker att den ska vara, kan vi inte vara riktigt seriösa med ögonblicket som finns i denna stund.

Det vi tänker ska komma i framtiden om vi följer en viss väg existerar i ordets rätta bemärkelse inte. Det finns ingen väg som har en permanent existens. Vår väg skapas i varje ögonblick och den blir klar för oss om vi kan släppa våra idéer om en perfekt väg.

Men var uppmärksam, en idé om att inte ha någon perfekt väg kan också vara en idé om en perfekt väg.

En väg som skapats i vårt sinne är till ingen nytta. Den perfekta vägen är redan där, innan ditt sinne givit den en form.

En perfekt väg kan endast upplevas.

Om du förblir stilla så kommer du förstå vad jag talar om.

 


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.