MYT 4. Du kontrollerar dina handlingar, du har kontroll.

Kornet av sanning:
Eftersom de flesta av våra handlingar är i enlighet med de beslut vi fattat har vi en allmän känsla av att vi kontrollerar våra liv. Vi känner att vi gör som vi bestämt.

Men är det verkligen vi som bestämt?

Tänk om det egentligen fungerar så här:
”Erfarenheten säger oss att människor tror att de är fria helt enkelt därför att de är medvetna om sina handlingar men omedvetna om orsakerna genom vilka dessa handlingar beslutats …”

Ett skäl till varför illusionen av kontroll är så enveten och övertygande har, som filosofen Spinoza uttrycker här, sin grund i att vi fastnat i hur våra handlingar rationaliseras inför oss själva. Ett annat sätt att säga det är att vårt eget tänkande skapar och upprätthåller illusionen av kontroll. Vi tar ett ägande, trots att vi kanske saknar inblick i hur det egentligen går till.

Vad vi inte ser är att det vi kallar beslut sker tidigare än vi tror, på en ”plats” i vårt medvetande där det normalt är mycket svår att se klart. Något som bland annat tydliggjordes av Benjamin Libet i de berömda Libet Experiments i början på 80-talet.

För att illustrera detta kan vi leka med en enkel vardagssituation där du blir sugen på ett glas juice. I ditt kylskåp har du äpple, apelsin och grapefrukt. Oavsett vilken du dricker kommer du leva i känslan av att valet var ditt. Men faktum är att om du tittar noggrannare på processen kan du upptäcka något viktigt.

Kanske var det äpple som dök upp som en tanke men vart kom tanken ifrån, och hur valdes den?

I detta exempel är det som att äpple hade starkare attraktionskraft. Hur skapades den kraften? Var det du som skapade den? Kan du se hur det gick till?

När man tittar på detta till synes enkla exempel ser man att saker och ting inte är så klara som de till en början verkar.

Faktum är att det är väldigt svårt att fastställa hur beslut sker och hur mycket kontroll vi i själva verket har. Och hur mycket anspråk på kontroll kan vi egentligen göra om vi inte är klara över orsakerna genom vilka våra  handlingar beslutas?

Några tankar om vad du kan göra åt saken:
Illusionen av kontroll har stor inverkan i människors liv. Kanske mycket mer än de flesta av oss tror

Oavsett hur vi ser på saken och vad vi vill tro är det alltid värdefullt att bli klar över hur det egentligen ligger till.

Bestäm dig för vad som är mest korrekt av dessa två påståenden.

a, Jag har viss kontroll men jag är medveten att det finns krafter inom mig jag inte alltid kan styra.

b, Jag kan se mina handlingar men jag kan helt ärligt inte riktigt se hur besluten som sker inom mig egentligen fattas. Om jag har kontroll eller ej? Det ärliga svaret är att jag inte vet inte. Det känns verkligen som att jag kan styra vissa beslut men jag undrar om inte det är en del av illusionen av att ha kontroll.

Lek gärna med tanken och se vad som dyker upp.

Hämtat från kursen: Medvetet Självledarskap.

#TransformativCoaching
#INSIKTSrevolutionen
http://patrikrowinski.se


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.