En av mina kollegor Molly Gordon lade upp en kort klipp där hon talar om hur det vackra skapas i mörkret.

Hon använder fröet som spirar i mörkret, om det vackra som skapas där, som metafor.

Kanske är det samma sak som sker när vi är låga och brottas med jobbiga känslor. Hon säger: ”Maybe it is in the darkness our hearts are being educated.” En vacker tanke, inte sant?

En av Zen-patriakerna (Högsta hönset inom Zen, det fanns bara en patriark i taget) tar sig an saken på ett annat sätt. Han var fast besluten att vägen till självrealisering fanns i att förstå (och acceptera) polariteten i allt. Han talade ofta om polaritet som en princip, the ”go togetherness” av allt. Hur inget är skilt från något utan hänger ihop och är beroende av varandra.

Utan tystnad skulle inte ljud existera.
Utan vitt finns inget svart.
När du tar ett steg åt öster, så tar du ett lika långt steg från väster.

Samspel. Samexistens. Utan det ena kan det andra inte existera.

Herakleitos, den grekiska filosofen som levde före Sokrates, även han delar denna uppfattning. Han sade ”polaritet är medfött i allt levande”. Något som Carl Jung hänvisar till i sin självbiografi Minnen, Drömmar, Reflektioner.

Jag tror att de med detta ville peka ut det naturliga i saker och ting och kanske hjälpa oss att backa tillbaka och se den större bilden. Att hjälpa oss att sluta stirra oss blinda på den ständiga rörelsen av positivt och negativt inom oss.

Att hjälpa oss att se och upptäcka vad som finns innan positivt och negativt.

Eller som Ramana Maharshi uttryckte det:

Let what comes, come.
Let what goes, go.
Find out what remains.

#TransformativeCoaching
#INSIKTSrevolutionen
http://patrikrowinski.se


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.