Vad kan vi egentligen ordna om vi själva är i oordning?
Oavsett hur vi väljer att se på saken – den första nivån av ordning måste komma inifrån.

Men hur får vi ordning på oss själva? Var börjar vi?

Det finns många sätt att närma sig inre ordning och på sätt och vis så är de flesta sätt vi kan tänka oss en jättebra start – det VIKTIGASTE är nämligen att vi verkligen insett oredan och att vi faktiskt vill ha en förändring. När vi verkligen vill något blir vi ofta nyfikna och i samband med detta blir vi också mer öppna att släppa taget om det gamla och se något nytt.

Vi börjar i våra tankar och känslor.

För att etablera en gemensam plattform vill jag använda något som vi kan kalla den mänskliga funktionens tre grundpelare Tänka – Känna – Göra. Jag förstår att det kan kännas lite nedslående att reducera oss själva på detta sätt men minns att detta är endast vår startpunkt. Jag hoppas att du som läser detta har överseende med min förenkling.

De flesta är överens om att vad vi gör alltid följer en tanke och en känsla. Utan en tanke på att göra något eller en känsla som pockar på gör vi ingenting, eller hur? Det är mycket viktigt att vi erkänner att detta stämmer innan vi går vidare. Om du är osäker så fundera själv på om du kan göra något alls utan att du först tänkt eller känt något.

För att förenkla saken vidare vill jag introducera ett sätt se på hur vi fungerar genom nivåer av medvetande. Vi kan också se dessa nivåer som nivåer av förståelse – förståelsen om hur vi själva fungerar.

Jag vill understryka att ingen av dess nivåer är bättre än någon annan. De är endast en beskrivning vars syfte är att hjälpa oss att se saken klarare. Beskrivningen lyfter fram hur vi relaterar till tankar och känslor.

Ut och in
I detta paradigm tror vi (våra tankar säger oss) att våra känslor kommer utifrån, från andra människor och situationer. Vi har ofta en känsla av att inte ha kontroll och det känns som livet skyfflar oss runt. Vår vardag utgörs av en mer eller mindre förvirrande soppa av tankar och känslor som hela tiden avlöser varandra och vi saknar det inre utrymme som behövs för att hinna reflektera.

Blandat läge
Vi har börjat förstå att ingen situation eller person kan skapa våra känslor. Vi kanske inte kan se detta klart i alla situationer men vi börjar få en djupare förståelse för hur mycket ansvar vi har för vårt eget välmående. Vi börjar också inse att ingen människa kan skapa en känsla utanför oss och stoppa in den i vår kropp. Vi håller inte längre andra människor och situationer skyldiga i samma utsträckning som tidigare.

Här börjar vi också återfå kontrollen över vårt humör och vår livskvalitet är avsevärt högre än när vi opererar från Ut och in. Vi är dock ofta medvetna – ibland smärtsamt medvetna – om hur svårt det är att kontrollera våra impulser. Djupt inom oss så har vi en längtan att göra något åt saken men vi vet sällan hur vi ska gå tillväga. Vi tänker ofta på hur vi ska gå tillväga för att få mer utrymme. I detta läge har vi ögonblick av utrymme mellan våra tankar.

In och ut
Vi har verkligen börjat göra skillnad mellan våra ständigt föränderliga tankar och känslor och oss själva. Här har vi också introducerats till en märklig förmåga som öppnar upp ett utrymme inom oss. När det kommer till tankar och känslor kännetecknas detta utrymme på följande sätt:

  • Vi blir inte längre deprimerade av att känna depression.
  • Vi blir inte längre arga av att känna ilska.
  • Vi blir inte längre stressade av att känna stress.
  • Vi blir inte längre oroliga av att tänka oroliga tankar.
  • Och så vidare…

Vi känner fortfarande och känslorna kan komma med samma kraft som tidigare men vår förmåga att motstå att svepas med är mycket större än tidigare. Här inser vi också att vi kanske för första gången i vårt liv kan använda fri vilja och välja vilka tankar och känslor som ska få fylla vårt inre. Istället för att vara i händerna på våra invanda mönster och reflexmässiga reaktioner lägger vi allt oftare märke till nya valmöjligheter och vi har utrymme att svara på situationer som uppstår på ett mer förnuftigt vis än tidigare.

Och om vi tittar riktigt noga kan vi också upptäcka att fri vilja inte är något vi med viljekraft gör utan att fri vilja snarare spontant dyker upp ur djupet av vårt inre.

Som du kanske lagt märke till ändrar inte vår förståelse våra tankar och känslor. Förändringen sker på en annan nivå. Ett sätt att tala om det är att vår förståelse förändrar hur vi tänker om våra tankar och känslor. Förändringen sker i vårt medvetande.

Den största skillnaden ligger i vår förmåga att välja hur påverkade vi blir av våra tankar och känslor. Och detta medför i sin tur en stor skillnad för våra val och vår livskvalitet.

Vid första anblick ser det ut som att högre nivåer av förståelse ökar vår livskvalitet men det är bättre att undvika att ha någon rangordning utan snarare använda beskrivningen till att fördjupa sin förståelse.

Du kanske redan lagt märke till detta men något som jag vill lyfta fram i skillnaderna mellan dem, rör sig kring känslor och hur snabbt vi återhämtar oss från dem.

  • I högre nivåer av medvetande återhämtar vi oss mycket snabbare från dåliga känslor/humör.
  • Trots att känslostormar kan vara lika starka verkar de inte påverka oss lika mycket när vi är i högre nivåer av medvetande.

 

Om du är med mig så här långt tror jag vi är framme vid den magiska frågan.

Vad kan man då göra för att fördjupa sin förståelse, för att höja sin nivå av medvetande?

Mitt bästa råd är att uppmuntra dig till att bli nyfiken på vad som försiggår uppe i ditt huvud. Vänd din uppmärksamhet inåt och lyssna på dina tankar. Och lyssna inte som du är van att lyssna – lyssna på RIKTIGT. Se efter vad som finns därinne. Och utforska om det finns någon koppling mellan vad du tänker och vad du känner.

Som jag inledde detta inlägg vill peka på faktumet att vi kan inte reda ut kaos från kaos.

Yttre kaos är det vi får när vi saknar inre ordning.

Inre ordning når vi genom förståelse – och den första förståelsen vi måste söka är förståelsen om oss själva.

 


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.