Jag tror att de som gjort gott i världen egentligen aldrig hade som avsikt att göra gott. De följde sitt sunda förnuft, sin magkänsla….godheten de åstadkom var en biprodukt. Jag tänker på människor som Martin Luther King, Gandhi, Moder Teresa, Mandela…det finns många fler exempel.

Jag vet, det är paradoxalt men tänk på att just nu, i detta ögonblick, så styrs världen av människor som alla anser att de har goda avsikter. Hur kan du vara säker på att dina är så mycket bättre?

The road to hell is paved with good intention…

Men om du fortfarande tänker att du vill hjälpa världen på traven så behöver du inse en sak och det är att för att du ska hjälpa världen så behöver du rikta in dig efter hur den rör sig. Och det här ställer till det litet för oss för hur ska du kunna skapa samstämmighet med något som vi känner så litet till? Och hur kan du vara så säker på att världen vill ha din hjälp?

Eftersom allt du gör har sitt ursprung ifrån hur du tänker så behöver du för att ändra något göra något som de flesta inte är så villiga att göra, nämligen att ändra hur du tänker.

Så hur kan man egentligen ändra hur man tänker?

Innan du svingar dig upp i sadeln och drar ut på äventyret ”ändra hur jag tänker” så vill jag att du ställer en fråga till dig själv. Är du säker på att det du som sköter tänkandet? Kan du till exempel svara på var dina tankar skapas?

I ditt huvud?
Ovanför ditt huvud?
I din mage?
I ditt hjärta?
I mitten av…?

När vi tänker på det så håller de flesta med om att det snarare känns som att de dyker upp än att de skapas? Kan vi då fastställa var de dyker upp ifrån? Svaret på denna fråga är Nej. Tankar är som fiskar som fångas i ett det nät som utgörs av vårt medvetande och det bästa vi kan göra är att redogöra för var vi fångade dem. Många tror att vi blir medvetna om våra tankar i vårt huvud. Det känns åtminstone som att det är så men faktum kvarstår, eftersom vi inte känner till vårt undermedvetna så har vi ingen aning om ursprunget. Var skapas tankarna från första början?

De flesta av oss är överens om att tankar kommer och går av sig själva, vare sig vi vill eller ej. Det är som att vårt medvetande är placerat i en stor flod som flyter igenom vårt sinne och att det i den floden är en konstant ström av tankar.

Så var kommer de ifrån? Vissa menar att de är vi som skapar dem medan andra mer tror på metaforen med flodströmmen och att alla på något sätt är uppkopplade till denna flod. Vilken av dessa förklaringar tycker du passar in på dina upplevelser?

För mig så känns det som att det mestadels är jag som står för själva tänkandet men jag skapar inte mina tankar….kan du se skillnaden?

Ett annat sätt att se på detta är att det vi kallar ”vi tänker” egentligen betyder vårt personliga perspektiv på en tanke som dyker upp i vårt sinne. Vidare så verkar det som att tankarna på sätt och vis är formlösa till dess att vi lägger vår uppmärksamhet på dem. Man skulle alltså kunna säga att tankarna ges form när vi tänker på dem. Faktum är att det är just så vi definierar våra känslor. Våra känslor är alltså en tanke som vi tänkt. Ibland så stannar tanken inom oss och ibland så väljer vi att låta tanken manifesteras (få form) i vår värld genom att vi agerar och skapar en handling.

Så om det vi gör är ett resultat av det vi tänker och vi antar att tankar flyter igenom oss snarare än att vi skapar dem så står vi inför en spännande fråga: Kan vi överhuvudtaget kontrollera någonting alls?

Vi kan förstås argumentera mot detta genom att säga något i stil med ”Jag är inte säker på tankar generellt men jag vet att jag åtminstone kan kontrollera min egen kropp. Ta min arm till exempel. Om jag vill röra den så kommer den att lyda min vilja.” Detta resonemang är i sak korrekt men fråga gärna dig själv, varifrån kom tanken om att du ska röra din arm för att bevisa din sak? Hur mycket av din kropp har du egentligen kontroll på: hur är det med andningen, blodgenomströmning, celltillväxt, tarmrörelser, hormonutsöndring. Har du någonsin tänkt på att allt detta fungerar alldeles utmärkt utan att du själv lägger dig i?

Tänk om samma sak gäller ditt liv?

Frågan om vad vi egentligen kan kontrollera är en av de mest fundamentala frågor man kan ställa sig.

Personligen så tror jag att ingen kan ändra sig själv eller hur de tänker, men det mest märkliga kommer att hända om du slutar försöka ändra dem.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.