Jag har länge funnit det otroligt intressant att förstå människor. Inte bara förstå vad de säger, det tar mitt intellekt hand om på egen väg, utan att förstå vad de verkligen menar. Att höra varför de säger det de säger.

I ’mina kretsar’ kallas det djupt lyssnande – och det är lite bakvänt hur vi normalt tänker om att lyssna.

För lyssna är ingen aktivitet.
Lyssna är frånvaro av aktivitet.
Att bli varse världen och människan framför dig.

För dig som mediterar så påminner detta om ett meditativt sinne.

Ett annat sätt att beskriva det är att lyssna förbi det som sägs. Om du vill förstå detta så behöver börja titta inåt. Vara villig att dyka så djupt tills att den som dyker upphör att existera.

Närvaro är frånvaro. I frånvaro finns bara rent lyssnande.
Det kallas ibland att lyssna utan ego.

Inom Three Principles kallas detta ibland a state of ’no thought’.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.