Genom en rad händelser snubblade jag för ett antal år sedan över en fantastisk kunskap.

En kunskap som inte bara ger en konsekvent förklaring till hur tankar, känslor och sinnestillstånd uppstår utan den pekar också människor förbi alla koncept, idéer och övertygelser – tillbaka till källan till deras medfödda psykiska hälsa och välmående.

 

På ytan ser denna kunskap mer ut som ännu en teori eller modell men det finns mer än vad som möter ögat. Kunskapen jag talar om består inte bara av modellen – modellen utgör bara ena sidan av myntet.

Som bäst är modellen eller teorin en karta som visar oss att kunskapen redan finns i oss och vart vi ska titta. Men den andra sidan av myntet låter sig inte kommuniceras lika lätt.

 

Denna kunskap är för övrigt ingen hemlighet. Den har i tusentals år kommunicerats med oss, både direkt och indirekt.

I modern tid anser jag att nobelpristagaren och filosofen David Bohm, som talar om ’the implicate order’ och ’coherence’ (samklang eller samspel) och universalgeniet Michael Polanyi som talar om ’the tacit dimension’ eller ’tyst kunskap’, pekar oss i en bra riktning.

Filosofen Sydney Banks, som på 70-talet myntade The principles of Mind, Consciousness and Thought (3P) talar om ’inre visdom’. Den brittiske filosofen Alan Watts som var verksam mellan 50 och 70-talet är en många andra som vidrör.

Det finns oräkneliga exempel men eftersom de använder olika ord så ser det på ytan ut som de talar om olika saker. Varför det är så har i mina ögon att göra med den andra sidan av myntet, som inte kan fångas i ord.

 

Två olika komponenter

Som jag redan talat om så består kunskapen jag talar om av två delar – den ena delen är relativt konkret och går att kommunicera med ord.

Den andra delen är som jag redan varit inne på mer subtil och utgörs av en sorts ’inre kvalitet’ som trotsar alla kända former och beskrivningar. Det är just därför kunskapen som helhet inte går att metodisera, mätas eller generaliseras på något ännu känt sätt.

För att denna kunskap ska kunna göras tillgänglig behövs det att den som förmedlar måste behärska bägge delar.

 

En erfaren guide

Kunskapen jag talar om är redan tillgänglig för varje människa men den är ofta dold för oss. Men som med mycket så blir det lättare om någon pekar ut för oss VART vi ska titta men också VAD det är vi letar efter.

Detta kan en som behärskar båda delarna. En erfaren guide.

Som jag ser det är denna kunskap avgörande.

Effekter jag sett är bl a hur den ”skyddar” från yttre och inre obehag och på samma gång sätter oss i kontakt med ett enormt kreativt flöde som i princip kan ta vilken form som helst.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.