Välj en sida
On Being human – ett förslag

On Being human – ett förslag

Den enda “verklighet” du någonsin kan känna till är summan av det du ser, tänker och känner just nu – summan av ALLA intryck, oavsett de kommer ‘inifrån’ eller ‘utifrån’. Det finns ingen som skapar detta – det finns heller ingen som gör detta.

Du behöver inte köpa detta påstående, bara se efter om det stämmer med vad du själv ser.

Allt kommer i ett enda stycke, inget är uppdelat.
Din upplevelse är detta stycke. Och allt detta är Du.

Att hålla detta faktum, utan att försöka ändra på ens den minsta lilla sak, är att tillåta vad som än dyker upp på sitt unika sätt, ger Dig en möjlighet att upptäcka det jag menar med att vara vaken.

Som jag ser det, ändrar sig allt hela tiden, även det jag kallar ’mig själv’ – det är f ö det enda ’mig själv’ som jag någonsin kan känna till. Att allt är i ständig förändring, även det specifika perspektiv jag kallar ’mig själv’. Detta är ingalunda något som jag behöver tro på eller köpa utan det går att observera direkt.

Hur mycket du än vill kan du inte undvika nästa ögonblick, kan du låta strömmen av intryck passera i den takt de vill?

Jag kan inte se att jag, eller någon annan för den delen, har något egentligt val.

Här är ett axplock av vad jag funnit så här långt. Vad jag funnit innebär bara att jag inte kan hitta något som säger att det skulle vara annorlunda.

1. Varje människa lever i sin egen upplevelse. All upplevelse ÄR subjektiv.
2. Subjektiviteten ÄR ständig rörelse. Inget i upplevelsen kommer därför någonsin att vara fixerat. Det enda som kan göra anspråk på att vara konstant är att det finns en upplevelse, inte flera.
3. I din upplevelse kan du finna gränser, men kan du se var din upplevelse slutar?

Jag vill poängtera att det jag uttrycker här är en ögonblicksbild av Mig fruset i tiden genom orden i detta inlägg. Det är vad jag Ser, just nu. Inget annat.

Om det är till hjälp för Dig vet jag inte.Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

Har du hört talas om tyst kunskap (tacit knowledge)?

Har du hört talas om tyst kunskap (tacit knowledge)?

Har du hört talas om tyst kunskap?

På engelska tacit knowledge.

”Du vet mer än du kan berätta”, sade mannen som myntade begreppet Michael Polanyi.

Med detta begrepp försöker Polanyi peka ut en sorts kunskap som är svår att överföra.

Inom Knowledge Management talar man om konceptet tyst kunskap som den typen av kunskap som inte låter sig skrivas ned. Därför kan en människa erhålla eller kultivera tyst kunskap utan hjälp av språket.

Till exempel, lärlingar arbetar tillsammans med deras mentorer och lär sig hantverket inte genom språket utan snarare genom att observera, imitera och sedan prova själva.

 

ALL kunskap är rotad i tyst kunskap

I sin bok, The Tacit Dimension, gör Polayni distinktionen att den tysta kunskapen inte bara är svårartikulerad – han säger också att ALL kunskap är rotat i tyst kunskap.

Några exempel på tyst kunskap är hur man cyklar, lär sig ett språk, humor, spela ett instrument, känsla för konst eller hur man känner igen någons ansikte…

Nyckeln, enligt Polanyi, till att erhålla tyst kunskap är genom egen upplevelse som uppstår genom någon form av delad upplevelse. Utan delad upplevelse är det extremt svårt för människor att ta del varandras tankeprocesser.

Delad upplevelse påminner det som nobelpristagaren David Bohm menar när han talar om dialog och coherence.

Filosoferna Wittgenstein, Sydney Banks och mina favoritpoeter David Whyte och John O’donahue för att nämna några, talar också om detta, fast på sina egna respektive vis. Och de tar det ett steg längre…

 

De menar att tyst kunskap handlar inte så mycket om överföring utan snarare att väcka det som människor redan känner till men som de för tillfället glömt bort.

Från det perspektivet handlar det snarare om att minnas än att lära sig något nytt.

Om det stämmer så är detta mycket goda nyheter.

För tänk om vi redan har alla svar vi söker?!

I mitt arbete är detta precis det jag försöker åstadkomma. Ta gärna kontakt om du vill veta mer.Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

Har du någonsin haft känslan av att vara fast i ditt eget liv?

Har du någonsin haft känslan av att vara fast i ditt eget liv?

Har du någonsin haft känslan av att vara fast i ditt eget liv?
Då menar jag inte en specifik detalj eller situation utan hela grejen.

Så här kan det se ut för mig…

Jag finner mig hopplöst fast i min egen upplevelse.
Det känns som ett tillbakadragande och jag ser inget annat än mitt eget seende.

Och hur jag än tittar och vart jag än vänder uppmärksamheten och blicken finns där en väv av intryck. Intrycken är uppenbara – de går att peka ut men väven, själva bakgrunden de uppstår i är mycket subtil.

Min upplevelse. I den ryms allt.

Finns något utanför min upplevelse?
Att ens ställa den frågan innebär ett närmande av en gräns som är omöjlig att korsa. Därför att en gräns förutsätter något bortanför, en annan sida.
Ett gränsland kanske är mer passande.

Var jag än vänder blicken så är den där.
Ren upplevelse. Som en behållare utan väggar.

Fantasi eller verklighet?
Bägge ryms i upplevelsen.

Jag tittar en gång till,
och slås av det futila. Det är som att försöka få syn på sitt eget öga.

Men ändå finns något där, det som inte låter sig förstås.Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

Tänk om du inte är den du tror att du är?

Tänk om du inte är den du tror att du är?

”You are not who you think you are.”

Jag blir alltid lika förundrad över hur detta påstående landar hos de jag arbetar med.

Jag har mött många olika reaktioner – rädsla, tomhet, hoppfullt, skrämmande, tristess…

Påståendet är väldigt straight-to-the-point t o m provokativt, men det är så jag jobbar. Innan vi börjar arbeta på utmaningarna borde vi först se VEM de drabbar.

En kvinna jag satt med på en middag för en tid sedan skrattade gott när jag lite skämtsamt sa att jag arbetar med ”personlig avveckling”. Hon ställde fler frågor och efter ett tag så utbrast hon: ”du, att jobba med dig låter som något man behöver vara modig för”.

När jag lyssnade på henne började det att gå upp för mig att det jag erbjuder faktiskt kan upplevas som skrämmande, rent av obehagligt.

Vem vill ha tomhet, utrymme, stillhet, tystnad, lite vanlig hederlig sinnesfrid eller ro i själen…när man kan ha allt det där andra som lockar?

Som tur var har flera jag arbetat med funnit något de funnit långt mycket mer värdefullt. Det sker inte med alla, men med tillräckligt många för att bevisa min ståndpunkt – att varje människa formligen sitter i en outtömlig källa av välmående, de kan bara inte se den.

Vill du tala vidare om saken? Tveka inte att ta kontakt.Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

En guide till ’djupt lyssnande’

En guide till ’djupt lyssnande’

I mitt arbete är det otroligt värdefullt för mig att förstå människorna jag arbetar med. Inte bara förstå vad de säger utan vad de verkligen menar.

Därför behöver jag kunna lyssna riktigt bra. För flera år sedan lärde jag mig något som var mycket användbart, jag lärde mig vad lyssna egentligen är – och det är lite bakvänt hur vi normalt tänker om det.

Lyssna är ingen aktivitet.

Lyssna är frånvaro av aktivitet.

Till syvende och sist kan en människa inte kontrollera hur denne lyssnar helt enkelt därför att alla försök till ’att lyssna’, vara ’aktiv lyssnare’ är en del av det aktiva.

Ett annat ord för att lyssna är total närvaro, eller frånvaro. Den som är uppriktig med detta behöver börja utforska sitt inre. Vara villig att dyka så djupt tills att den som dyker upphör att existera.

Närvaro är frånvaro. I frånvaro finns bara rent lyssnande.

Så hur lyssnar Patrik då? Inte så värst bra. Han gör givetvis så gott han kan (vem gör inte det) men han hör oftast bara vad han tänker om det han hör. Men när Patrik tonar ut finns inte så mycket annat kvar än direkt upplevelse. Rent lyssnande, seeende…spontant och ofiltrerat. Det kallas ibland att lyssna utan ego.

Kan du höra vad jag försöker säga?Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

Du lever två olika liv

Du lever två olika liv

Neo står på knä och andas häftigt efter att ha utkämpat en kamp mot Morpheus. ”Du är för snabb för stark, jag har ingen chans”, säger Neo. Morpheus säger ”Tror du att hastighet och styrka spelar någon roll på det här stället?”

Och med orden ”You think that’s air you are breathing?” påminner han Neo om var han är.

Med ens börjar Neo se att hans häftiga andning är en resultat av ett missuppfattning. Något som uppstår av hur han för ögonblicket glömt bort var han är (i en påhittad värld.)

Denna scen från filmen The Matrix (1999) ger faktiskt en bra beskrivning om den mänskliga upplevelsen.

För hur ofta luras vi inte in i fantasierna som våra huvuden spelar upp?

Att luras in i fantasier får ganska konkreta konsekvenser i våra liv. Om vi t ex fantiserar om en oviss framtid, lever vi i känslan av en oviss framtid.

  • Fantiserar vi att vi är helt fantastiska, lever vi i känslan av att vi är helt fantastiska.
  • Fantiserar vi att vi inte duger, lever vi i känslan av att vi inte duger.
  • Fantiserar vi om att allt är i grunden ok, lever vi i känslan av att allt är ok.

Logiken är ganska uppenbar.

Även om vi på ett logiskt plan tycker att något uppdiktat inte borde påverka oss gör ändå de ändå det. Problemet ligger i att vi inte kan se att det är en fantasi vi har att göra med, det ser i praktiken ut som vi agerar på något konkret och verkligt.

Att Neo flämtar häftigt sker för att han för ögonblicket glömmer bort var han är, i sitt huvud. Så länge han inte ser misstaget, att han reagerar på något påhittat, kommer han att stanna kvar i den reaktionen.

Att börja undersöka vad som är påhittat kan bli riktigt intressant när man väl börjat titta närmare. Det blir som att lyfta på locket till något man kanske anat men inte haft varken intresse eller kanske möjlighet av att utforska tidigare.

”Men vad i hela friden,

inget verkar stämma,

är allt påhittat?”

Innan man vet ordet ser man saker om sig själv som man var helt säker på, men som inte är lika säkra längre.

Eller som någon sa till mig under ett program som jag ledde: ”Men vad i hela friden, inget verkar stämmar, är allt påhittat?”

Han ser ut som någon som ser något nytt för första gången i sitt liv.

När jag frågar honom om det är något nytt han ser tystnar han och säger sedan ”Jag är helt säker på att det varit där hela tiden, jag har bara inte sett det.”

Vad tror du skulle hända i ditt liv om du upptäckte samma sak?Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.