Tänker du för mycket?

Tänker du för mycket?

När jag började studera 3P så kommer jag ihåg att jag blev både förvirrad och nyfiken. Jag menar, här satt det människor som inte sade ett enda dugg om vad man skulle göra. Inte ett enda ord om något jag behöver träna på, inget ”tänk så här” eller ”har du tänkt på att” heller inget gör si eller så.

 

De talade bara om hur den mänskliga upplevelsen fungerade. Om hur vi från födseln använder tre principer och hur dessa principer bygger upp hela min verklighet.

De sa också att genom att förstå dessa principer så skulle min verklighet förändras. Men de sa också att det inte räckte med att förstå dem med intellektet för att intellektet endast kan resonera kring färdiga tankeformer som teorier, idéer och koncept, inte det som möjliggör dem.

Jag minns att jag blev förvirrad. Hur ska jag förstå något utan att använda mitt intellekt? Hur skulle de gå till? Finns det andra sätt att förstå och hur kommer jag åt dem?

 

Nyfikenheten och intresset var väckt och frågorna var många men vad jag inte kunde se då var att jag FORTFARANDE kvar i mitt intellekt.

Fast istället för att att vistas i känslan av ”mitt gamla vanliga med oro och osäkerhet i en salig röra” till ”en massa jäkla tankar om var tankar kommer ifrån och hur jag ändrar dem etc”. Det var förvisso skillnad mot att gå runt med oro och osäkerhet men jag upptäckte att det fanns föga ro att finna i att tänka på allt man tänker på.

 

Innehållet var alltså förändrat men vad som inte hade förändrats var aktiviteten, busy-mindedness. Aktiviteten minskar inte av att tänka mer eller försöka hantera sitt tänkande, snarare tvärtom. Det blir som att försöka få flingorna i en snöglob att stillas genom att skaka den.

 

En annan riktning…

Syd talade ofta om ”you need to find a quiet mind.”
A state of no-thought.
Han menade inte att vi kan vara ”utan tankar”.
Han försökte få oss att förstå att vi kan höja vårt medvetande, höja vår förståelse om vad tankar är.

 

Han gav oss en riktning.
En riktning förbi analysen, förbi alla tankar kring orsak-verkan, förbi alla tankehanterings-tekniker.

 

Han förklarade också att det finns en vertikal dimension i vår upplevelse, någon han benämnde som consciousness (medvetande).

 

Han menade att alla svar vi söker redan finns i vårt eget medvetande och att vi kan SE våra egna tankar från obegränsade antal perspektiv. Han kallade detta för levels of consciosness, olika nivåer av medvetande.

 

Han menade att på lägre nivåer så upplevs våra tankar mer sanna. När det blir så minskar våra möjligheter att värja oss och desto mer begränsade blir våra reaktioner till dem.

 

Och på andra högre nivåer har vi mer utrymme. Vi finner fler möjligheter att både agera och känna. Något som var väldigt viktigt betonade han var att dessa nivåer redan finns inom oss och att att hopp mellan nivåer inte är beroende av tid.

 

Och genom att höja sig så förlorar ens gamla tänkande sin kraft och man får tillgång till en högre ordning av kunskap och intelligens som han kallade visdom.

 

Det här var inget han hittade på, han talade ur egen erfarenhet.
För han hittade detta i sig själv, i sitt eget medvetande. Kunskapen fanns hela tiden där.
Det var därför han kunde berätta detta för andra på ett så tydligt och klart sätt.

Vi kan inte välja vilka tankar vi får, vi kan heller inte välja vilka vi ska tro på eller inte.
Vi kan däremot höja oss över våra idéer om tankehantering, och se en helt ny verklighet.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.

 

F o r  Y o u r  E y e s  O n l y

F o r Y o u r E y e s O n l y

F o r ・ Y o u r ・ E y e s ・ O n l y

Jag trodde länge,
att skapa var något kopplat till vad jag gjorde med mina händer.

Som att laga en måltid, rita något fint eller skriva ett inlägg på FB.

Att uppleva var däremot något som bara skedde. Inget som jag hade något med att göra. Tills jag en upptäckte något märkligt.Jag kunde se att jag på något sätt skapade allt jag upplevde.

Det både förbryllade mig och fyllde mig med förundran. Jag mindes min första tanke ”skapar jag ALLT det här???”
Det kom genom en slags intuitiv kunskap, snarare än genom logiskt tänkande och analys. Jag hade heller aldrig hört någon säga något liknande förut.

Jag märkte också att jag har en gåva. Något jag är säker på att jag fick när jag föddes, men som jag inte blev varse om förrän långt mycket senare i livet.

Jag vet att du också har den gåvan.

Detta något som tillsammans med dina sinnen färglägger tillvaron. Utan detta något hade det inte funnits någon tillvaro att prata om…inte ens möjligheten att prata. I detta något föds ALLT till liv. Ögonblick för ögonblick.

…något bara du kan se, känna och uppleva.

F o r  Y o u r  E y e s  O n l y

Ingen skapare är därför den andre lik.
Ingen upplevelse heller.

Det är en mäktig gåva.

Som kan skapa både högt och lågt, positivt och negativt. Himmel och helvete. Något jag är säker på att du noterat mer än en gång i ditt liv.

Men vad händer med en kraft man inte inser?

När vi saknar förståelse beskyller vi andra för det vi själva skapat. Lite som att bli arg på en lyktstolpe man precis gått in i. Det är också då det läggs mycket möda och energi på gångna händelser som inte går att ändra, eller framtida händelser man inte kan veta någonting om. Det läggs enorm mycket kraft på saker man inte kan påverka och man missar därför hela grejen.

Hela grejen finns ju HÄR, i detta ögonblick.
För att lägga märke till det krävs varken tid eller möda.

Det sker ju hela tiden, kanske är det just därför det är så lätt att missa?
Men du, glöm inte att det är Du som skapar. Det här.

Så var varsam med din gåva…


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.

 

Det finns bara en sak som har kraften att diktera ditt liv – och det är inte det du tror.

Det finns bara en sak som har kraften att diktera ditt liv – och det är inte det du tror.

De upptäckter som gjordes av Sydney Banks i början på 70-talet innebär ett nytt paradigm som ger oss människor en konkret och tydlig förståelse för den mänskliga upplevelsen.

Med mänsklig upplevelse menar vi allt en människa någonsin kan uppleva – tankar, känslor, uppfattningar, perceptioner osv. Hela spektrat – allt från det djupaste mörka till det ljusaste vackra.

Enkelt förklarat kan man säga att i varje ögonblick lever var och en av oss i en unik psykologisk och känslomässig upplevelse som skapas genom tre psykologiska principer. Detta betyder att allt vi någonsin kan uppleva – tankar, känslor, uppfattningar, perceptioner osv – kommer till liv genom vårt eget psykologiska tankesystem.

Man kan säga att vårt psykologiska tankesystem är upplevelsen och de tre principerna är den naturkraft eller naturlag (regelverk) som ger upphov till och reglerar varje människas individuella tankesystem.

På detta sätt är vi alla lika eftersom vi alla lyder under samma naturkraft.

Då tankar är en central del av vår upplevelse kan dessa tre principer beskrivas som en och och samma kraft – Power of Thought.

En viktig distinktion vi behöver göra för att skilja på saker och ting är att det vi människor kallar ’tankar’ är kognition och ska inte förväxlar med Power of Though. Power of Thought möjliggör tankar. Inte tvärtom.

På samma sätt som vi kan observera gravitation kan vi observera hur Power of Thought fungerar, dess effekter.

 

Om naturkrafter – vårt fantastiska psykologiska system

Det har genom historien bevisats för oss människor om hur användbart det är att vår uppfattning om hur saker och ting fungerar överensstämmer med hur det faktiskt ligger till. Det finns ett oändligt antal av upptäckter som varit av signifikant betydelse för oss. Gemensamt för dessa är att man upptäckt något som inte stämmer i ens uppfattning och sedan ersatt den med en mer korrekt uppfattning – det är så vi utvecklas och tar ännu ett kliv i vår utveckling. Tydliga paradigmskiften – skiften i uppfattning – är upptäckten av formen på vår planet, elektricitet, bakterien osv…

Det detta dokument adresserar är alltså ett nytt paradigm som förklarar hur vår egen mänskliga psykologi fungerar. Paradigmet erbjuder en konsekvent förklaring som ersätter tidigare gissningar och teorier. Det påminner därför om de naturlagar som vi upptäckt genom att vi utforskat och observerat vårt fysiska universum, som t ex tyngdlagen (gravitationen).

Det finns flera likheter mellan de naturlagar vi upptäckt och den naturkraft som reglerar vår egen psykologi – Power of Thought. Tyngdlagen t ex är både neutral och opersonlig vilket betyder att den låter föremål med massa falla (dras) mot föremål med högre massa oavsett form, vikt eller färg.

Som tyngdlagen som reglerar relationer mellan föremål med massa reglerar och sörjer Power of Thought alltså för vår egen individuella psykologiska upplevelse.

Det är viktigt att förstå att Power of Thought bara är ett namn, precis som gravitation. Vi kan varken se gravitationen eller Power of Thought – vi kan bara observera dess effekter.

Och precis som med tyngdlagen som – tar vad den matas med och utför ett förutbestämt mönster med pålitlighet och förutsägbarhet – agerar Power of Thought som en katalysator som ger varje människa en unik psykologisk upplevelse utifrån vad man matar dem med.

Det vi matar den med är bl a vad vi tror det är som skapar vår upplevelse – dvs de slutsatser vi dragit om orsak och verkan kring varför vi mår som vi gör.

Det innebär att Power of Thought på sätt och vis följer våra övertygelser och fyller därför vårt sinne med det vi tror på. I praktiska termer betyder det att;

  • om vi tror att världen är farlig så fylls vårt sinne med ett tänkande (som osäkerhet, obehag, anspänning, oro osv) som förhåller sig till detta ”faktum”.
  • om vi istället tror att världen är vänlig så fylls vårt sinne med ett tänkande (lugn, harmoni, känsla av samhörighet, vänlighet osv) som förhåller sig till detta ”faktum”.

Om vi tycker att vårt barn är problematiskt ger Power of thought oss en upplevelse som följer den logiken. Om vi tycker att vårt arbete är stressigt fylls vårt sinne av stressigt jobbtänkande.

Det är viktigt att förstå är att alla naturlagar är neutrala och opersonliga – Power of thought som ger upphov och reglerar vår psykologiska och känslomässiga upplevelse är inget undantag. Detta betyder i praktiken att vi alla har samma möjligheter att leva ett bekymmersfritt liv såväl som ett liv i djup misströstan och lidande.

Att börja förstå hur vårt psykologiska system fungerar sätter oss i en riktning till att leva i enlighet med hur det faktiskt fungerar, till skillnad från hur det ser ut att fungera.

Det är i precis denna distinktion avgörande insikter råder.

Det är en AVGÖRANDE skillnad att se saker som de är mot som de ser ut att vara. I synnerhet när det kommer till något så nära oss som vår egen psykologiska och känslomässiga upplevelse av livet.

 

Insikt – inbyggd psykologisk självkorrigering

En annan aspekt av vårt fantastiska psykologiska system är att det har en självkorrigeringsmekanism inbyggt. Det fungerar så att så fort vi inser och på djupet förstår att vi hamnat i en missuppfattning (kring något) så kollapsar denna missuppfattning och vi faller naturlig tillbaka till välmående.

Att inte känna välmående är alltså att leva i någon form av missuppfattning.

En tydlig definition på insikt är att det som för en människa tillbaka till djupare och mer stabilare känslor som samhörighet, trygghet och fridfullhet. Man kan också säga att insikt är uppbrottet (kollapsen) av upprepande (negativa) mentala mönster.

Det är viktigt att förstå att kapaciteten till insikt är inbyggt i vårt intelligenta psykologiska system och är därför alltid tillgängligt för oss oavsett vilka omständigheter vi för tillfället befinner oss i.

Rent praktiskt så innebär detta att varje människa oavsett livssituation, omständighet eller känslomässigt tillstånd kan få en insikt som bryter det rådande inre mentala mönstret och återställer harmoni, sunt förnuft och välmående.

 

Djupare känslor är medfödda

De flesta människor mår som bäst när de har kontakt med djupare känslor som lugn, tacksamhet, medkänsla, visdom och välmående.

Vad många inte känner till är att dessa djupa känslor är medfödda.

De är en del av vårt fantastiska psykologiska system som opererar inom oss dygnet runt. Eftersom dessa djupa känslor är medfödda är de Våra, för alltid. De kan varken skadas eller förstöras. Vi kan alltså inte förlora dem, hur mycket vi än försöker.

Vad vi däremot kan göra är att tillfälligt tappa kontakten med dem, som när man förlorar något ’ur sikte’. När vi förlorar dem ur sikte söker de flesta av oss efter dem genom något utanför oss. Som i ägodelar, utseende, status, titlar…listan kan göras lång.

Men det som sätter oss i kontakt med våra medfödda och djupa känslor är insikt.

 

Metoder

Att lära sig om sitt intelligenta psykologiska system innebär för de flesta att lära sig något helt nytt. För det här är inget som vi fått lära oss i skolan, från våra föräldrar, samhället eller kulturen vi lever i.

Tillvägagångssättet skiljer sig från det mesta därför att det fokuserar på att utbilda. Att åskådliggöra något som är osynligt – nämligen att visa och demonstrera vad som skapar och upprätthåller alla mentala tillstånd (ex. känslomässigt lidande).

Att öka sin förståelse för hur sin egen psykologi fungerar skapar i sin tur förutsättningar för insikt – vi frigörs från (negativa) tankemönster och återställer psykologiskt välbefinnande och välmående.

Det finns i dagsläget två olika metoder som bygger på detta Paradigm, Three Principles och Three Principles Paradigm (kallas också The Inside-Out Understanding och Single Paradigm).

Bägge metoderna består av att man genom samtal utforskar individens eller gruppens förståelse för sin egen mentala värld och sedan genom att tillföra ny kunskap ökar dennes förståelse för hur deras egen psykologi fungerar (logiken i deras psyke) och hur detta faktum spelar ut i dennes liv.

Det är viktigt att förstå att bägge metoderna handlar om riktning. Att se till grundorsak istället för symptom. Riktningen handlar om att gå bort från möjliga orsakssammanhang till att gå direkt på kärnan och upplysa hur det mänskliga psyket fungerar – att lära dem ett paradigm.

Målet med bägge metoderna är att leda mottagaren till avgörande insikter. Det stora skillnaden mellan dessa metoder ligger i precision och tydlighet.

Three Principles Paradigm är en konkret och vetenskaplig approach. Den bygger på logik och arbetar med ett exakt språk med tydliga definitioner och skiljelinjer. Den har också ett verktyg, ett grafiskt diagram som med hög precision och tillförlitlighet leder människor till viktiga insikter.

Three Principles (3P) är mer abstrakt och indirekt – man arbetar med ’känslan’, metaforer och ’find a quiet mind’.

Lärandet sker med en kvalificerad utövare av Three Principles eller Three Principles Paradigm.

Bakgrund

Three Principles bygger på de banbrytande upptäckter som gjordes i mitten av 1970-talet av Sydney Banks. Den senare och mer vetenskapliga Three Principles Paradigm formulerades först av de amerikanska psykologerna Keith Blevens och Valda Monroe.

Källor

Three Principles Paradigm

Our Story

Three Principles

Streaming Video

Home

Dr: Bill Pettit’s webinarserie om hur detta paradigm kan hjälpa till vid psykisk ohälsa som PTSD, Högt blodtryck, Ångestsyndrom, Depression m fl.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.

 

Tio viktiga upptäckter (av Sydney Banks)

Tio viktiga upptäckter (av Sydney Banks)

George Pransky har tillsammans med sitt team tagit fram TIO viktiga punkter som de anser vara grundläggande upptäckter som Sydney Banks gjorde i mitten av 70-talet.

SEKTION 1  – Huvudupptäckter

UPPTÄCKT 1 – Tanke

Tanke är den gåva som människor och andra varelser besitter för att skapa subjektiva, tillfälliga bilder och ord i deras sinnen. Sydney upptäckte också att inse att ”det faktum att vi tänker” främjar människors psykologiska välbefinnande oberoende av den specifika tanken (eller det specifika innehållet i vårt tänkande).

· Innan denna upptäckt: sågs tankar bara som en av många delar av vad som utgör en människas upplevelse snarare än den exklusiva källan. Man trodde att _innehållet_ i människors tänkande borde vara rätt fokus för terapeutisk ingripande. Denna upptäckt antydde att fokus istället skulle vara på ”det faktum” att de är tänkare snarare än vad de kanske tänker.

· Varför denna upptäckt är viktig: När människor upptäcker att välbefinnande kommer enbart genom att inse det enkla faktum _att de tänker_, frestas de inte längre till den ansträngande och slutligen orealistiska uppgiften att ”hantera” sitt tänkande i strävan efter välbefinnande.

 

UPPTÄCKT 2 – Medvetande:

Medvetande gör att tankar kommer till liv via sinnena.

· Före denna upptäckt trodde vi att våra sensoriska data, vår upplevelse av livet, kom från krafter utanför oss själva, såsom livsförhållanden och händelser.

· Varför denna upptäckt är viktig: Medvetande förklarar varför tanken inte ser ut som tankar utan snarare som en oberoende, fristående verklighet som fångas av sinnena precis som en kamera fångar en scen. Således, när människor upptäcker medvetandets natur, har de möjligheten att ta de mest övertygande och känslomässigt starka upplevelserna med perspektiv och ro snarare än att överreagera.

OBS! Medvetande ska inte förväxlad med medvetenhet.
Det förra är en princip, den senare är ett tillstånd. Principen förklarar tillstånd.

 

UPPTÄCKT 3 – Sinnet (eng. Mind):

Mind översätts dåligt till svenska. Det närmaste man kommer är livskraft, livsenergi eller ”sinnet”.

· Före denna upptäckt sågs ”sinnet” inom psykologin ofta som synonymt med hjärnan, begränsat till hjärnans analytiska förmåga och lagra och hämta minnen. Sydney Banks bidrog till psykologifältet genom att säga att sinnet är energi snarare än biologiskt och att sinnet är källan till allt liv och den grundläggande intelligensen bakom allt liv.

· Varför denna upptäckt är viktig: Att på egen hand upptäcka ”sinnet” pekar oss mot att inse sambandet mellan människor. Det väcker oss till kraften och potentialen för djupare nivå av intelligens och ger oss friheten och kraften som följer med att känna en del av något större än oss själva som enstaka individer.

 

SEKTION 2  – Upptäckter som bygger vidare på huvudupptäckterna

UPPTÄCKT 4 – Principer
Sinne, Medvetande och Tanke utgör tillsammans 3 principer som ger en grundläggande och enhetlig förklaring till den mänskliga upplevelsen.

· Före denna upptäckt fanns det ingen etablerad uppsättning principer inom psykologin som förklarade våra mentala liv utan istället en ständigt ökande lista över bidragande faktorer.

· Varför denna upptäckt är viktig: Att förstå att dessa tre principer tillåter en människa att vara motståndskraftig, lita på att de kommer att ha tillgång till intelligent / lyhört tänkandet som ger dem uppfyllande och produktiva liv.

 

UPPTÄCKT 5: Grundkänsla

Känslor som tacksamhet, sinnesfrid och samhörighet är de viktigaste känslorna hos människor. Även om dessa känslor kan åsidosättas av människors momentana tankar, utgör dessa känslor grundinställningen, homeostasen, i mänsklighet.

· Före denna upptäckt: sågs mänskliga känslor som kulturellt och / eller individuellt bestämda. Mänskliga varelser ansågs inte ha några kärn- eller grundkänslor.

· Varför denna upptäckt är viktig: Att se kärlek och glädje som vår standardinställning gör att människor kan räkna med dessa känslor som ett enkelt sätt att leva i kunskapen om att någon negativitet är av naturen kortlivad, en tillfällig ”hägring” som försvinner på egen hand.

 

UPPTÄCKT 6: Nivåer av medvetande

Människans nivå av medvetande (nivå av förståelse av sin egen upplevelse av livet) kan plötsligt höjas för att ge en trevligare inre livskvalitet och känsla av samhörighet. Denna medvetandehöjning är en inbyggd potential hos människor. Den sker utan ansträngning och när vi minst anar det.

Det är den naturliga och organiska process där människor utvecklas. När en person hoppar till en högre nivå av medvetande kan personen räkna med att därifrån börja leva med en ny och trevligare verklighet.

· Före denna upptäckt trodde man att beteendeförändringar och förbättrad inre livskvalitet krävde avsiktlig uppmärksamhet för att adressera ens tankar, minnen, känslor eller beteenden.

· Varför denna upptäckt är viktig: medvetandenivåer ger hopp om en plötslig positiv förändring / utveckling på framtida basis utan behov av viljestyrka. Denna upptäckt gav en konsekvent förklaring till de förändringar man noterat i terapier och som man tidigare tillskrev skett under ’diskreta ögonblick’ snarare än progressiv, stegvis förändring. Möjligheten till plötslig positiv förändring utan ansträngning eller till och med avsikt, erbjuder det ultimata hoppet till ljusning för vem som helst oavsett omständighet eller livssituation.

 

UPPTÄCKT 7: Förtydligande av konceptet ’fri vilja’

Sydney Banks klargjorde förekomsten av fri vilja. Fri vilja (tankefrihet) är både friheten att tänka vad vi vill och friheten att betrakta våra tankar som vi finner lämpligt (AGERA på dem eller IGNORERA dem som två ytterligheter på en skala). Han upptäckte kopplingen mellan fri vilja och nivåer av medvetande. När vår nivå av metvetande (nivå av förståelse) ökar upplever vi mer fri vilja när vi får frihet i vårt eget tänkande. Paradoxalt nog, även när vår nivå av medvetande stiger och vi blir mer förstående, mer i frid kommer vi ändå ibland att gripas av vårt tänkande och inte uppleva fri vilja i det ögonblicket. Genom denna upptäckt blir vi mer bekväma och accepterar mer det faktum att vi slutligen inte kan hantera eller kontrollera vårt tänkande och att vi i slutändan inte behöver kontrollera vårt tänkande.

· Före denna upptäckt och förtydligande om ’fri vilja’ trodde man att det fanns två ömsesidigt exklusiva ståndpunkter mot fri vilja: den totala ”fria viljan”-hållningen, som hade människor i kronisk frustration i deras hopplösa försök att ”kontrollera” sitt tänkande. Eller ”Ödes”-hållningen som hävdar att vi är avsedda för vårt öde som ger en illusorisk fri vilja. Således kämpade det ”fria” lägret med att få mer fri vilja och ”ödes”-lägret kämpade med ett sorts offertänkande och resignation.

· Varför denna upptäckt är viktig: Sydney Banks upptäckt av ’fri vilja’ har befriat människor att leva ut dansen av individuell frihet samtidigt som de vet att de är en del av ett större system, en större intelligens. De skonas således från kampen förknippad med missförstånd samt bristen på tydlighet om den fria viljans verkliga natur med dess koppling till medvetenhetsnivåer.

 

 

UPPTÄCKT 8: Ett Tyst Sinne

Sydney Banks menade att ett lugnt sinne i stillhet är människans standardinställning, vår homeostas (jämvikt). Ett tyst, reflekterande sinne är förknippat med kraftfulla fördelar som insikt, frigörandet från stress och känsla av samhörighet.

· Före denna upptäckt trodde man att det krävdes disciplin, tekniker och ritualer för att få tillgång till ett fredligt, meditativt sinne.

· Varför denna upptäckt är viktig: Kapaciteten för insikt, förmågan att släppa stress, kapaciteten för samhörighet / närhet med andra, kapaciteten för motståndskraft främjas alla av ett tyst sinne. Dessa kopplingar till ett lugnt sinne är väl etablerade och erkända inom av forskning såväl som språkligt (som t ex kopplingen mellan stressminskning och meditation).

Kraften i ett tyst sinne sluter cirkeln och binder samman medlet med destinationen. Samtidigt som man får fördelarna med sinnesfrid kommer man åt fördelarna med insikt och perspektiv.

 

UPPTÄCKT 9: Djupare intelligens

Sydney Banks upptäckte att det finns en intelligent livsenergi som finns före skapandet av någonting på det fysiska planet och som skapar och driver allt levande. Således har alla människor, trots deras IQ, kultur, kön eller ålder lika tillgång till denna oändliga energi. Den delas av alla varelser och existerar innan tankar skapas.

· Före denna upptäckt trodde man att högre nivåer av geni och djuphet begränsades av ålder, utbildning, erfarenhet och IQ, för att nämna några faktorer.

· Varför denna upptäckt är viktig: Djupare intelligens erbjuder oss tillgång till nödvändiga idéer, insikter och lösningar när vi behöver dem. Dessutom innebär denna intelligens att alla har lika stor potential (sinnekraft) som de så kallade genierna i världen.

 

 

UPPTÄCKT 10: Fundamentala skiften

Sydney Banks representerade ett historiskt sällsynt exempel på möjligheten för en person att totalt ändra sin verklighet. Det kom till honom ur klarblå himmel utan någon som helst förberedelse.

· Före denna upptäckt trodde man att fundamentala skiften (bortsett från erkännandet av sådana sällsynta exempel representerade av Sydney Banks) uteslutande var förknippade med en kritisk massa av kunskap, studier och andliga praxis av endast de som söker en sådana upplevelser.

· Varför denna upptäckt är viktig: Sydneys ”upplevelse” / ögonblick av sanning är möjligt för alla med tanke på att det hände en vanlig person utan förberedelser som inte ens letade efter en sådan upplevelse.

Att hoppa i nivå av medvetande – om än en avsevärt nedskalad sådan – är samma sak och är en del av den mänskliga potentialen. Höjningar i medvetandenivåer är så vanliga att de flesta kan identifiera en från sitt eget förflutna. Sydneys erfarenhet påminner oss om möjligheten att ta rejäla kliv i medvetandet och hur djupgående de kan vara.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.

 

Non-Duality

Non-Duality

Året var 2013. Jag hade precis stött på något som gick under namnet Three Principles, förkortas till 3P. Detta slängde upp dörren på vid gavel och mitt intresse för filosofi, olika livsåskådningar och religioner började på riktigt att ta fart.

Det var först då jag började inse att alla vägar, kartor eller kompasser som dessa utgjorde, i essens är samma sak. Men vad jag fann fascinerande var att även om de olika synsätten och deras respektive ”vägar” kunde skilja sig markant så var det en sak de hade gemensamt, nämligen RIKTNINGEN.

Något som jag fann extra spännande var non-duality och olika variationer på det temat.

Jag tillbringade många timmar med att lyssna på de som verkade förstått grejen och kunde uttrycka sig därefter. Mooji, Adyashanti, Rupert Spira…men också Eckhart Tolle, Byron Katie m fl som rör sig i samma ’genre’.

Icke-dualitet (non-duality) som det ser ut idag är ett västerländsk dekokt från  hinduistiska advaita vedanta och grundidén är att vi alla är ETT (oneness) men att vi någonstans missar att det ligger till på det sättet. Man menar att, trots att allt är ett så upplever vi en separation – dualitet.

Grundidén är på intet sätt ny och man kan finna temat i många religioner och traditioner som i buddhismen, Islam, Kristendom och även i 3P.

Frågan är att om känslan av oneness betyder att vi är ett?

Epistemologi (kunskapsteori) utforskar; vad är känt, och hur kan det vara känt. Jag har funnit denna ’attityd’ som hjälpsam när det gäller att närma sig sådana här frågeställningar och ämnen och det är här jag tar ett avstamp.

Så: exakt vad är känt, och hur kan det vara känt…

KÄNSLAN AV ’ONENESS’?
Personligen har jag många gånger hamnat i sinnesstämningar där ’jaget’ smälter bort och jag upplever en sorts ENHETLIGHET (ett med allt). Det har hänt när jag mediterat, i skogen både till fots, på cykelsadeln eller på en stubbe men på senare år så händer detta mer och mer spontant i vardagen utan koppling till någon jag gör eller att saker ska vara på ett visst sätt.

Jag var länge ganska säker på att jag kunde lite på den känslan men en dag såg att jag adopterat och sedan dess härbergerar ännu ett koncept, ännu en teori.

Jag insåg också att ÄVEN om jag kan uppleva ’oneness’ så kommer jag aldrig VETA vad det BETYDER.

Det jag nu lade märke till var något som i mina ögon var långt mycket mer användbart. Nämligen att;

  • det inom mig (och dig och alla andra) pågår en process som hela tiden skapar BETYDELSE om i princip ALLT vi är med om.
  • man kan också se och bekräfta att BETYDELSE kan ändras oavsett omständigheterna. Dvs vi kan tycka en sak en dag för att vid ett annat tillfälle tycka en helt annan sak, om exakt samma sak.
    Det gäller så klart även BETYDELSEN om oneness, non-duality, 3p osv…

Non-duality är fascinerande och kan vara mycket spännande att utforska MEN det ger, i min mening, ingen tillfredsställande eller praktiskt tillämpning i vårt vardagliga liv.

Om vi är samma – varför känner vi inte det hela tiden?

Om vi är samma – varför behöver vi ens kommunicera, om vi är en och samma sak borde kommunikation vara överflödig.

Om vi är samma – varför glömmer vi bort det?

Om vi är samma – hur kommer det sig att varenda människa på jorden lever i dualism?

Kan det istället vara så att ENHET (non-duality) är den BETYDELSE som någon tillverkat och som sedan ärvts vidare genom muntlig och skriftlig tradition?

Tittar man ut i världen så är den i allra högsta grad dualistisk. Och jag vet inte hur det är med dig men det duger gott åt mig.

Och ska jag vara helt noggrann så söker alla dessa åskådningar på ett eller annat sätt att beskriva det obeskrivbara vilket blir lite som att jaga Loch Ness-odjuret.

Huruvida ’Nessie’ finns eller inte är inte poängen. Varför, jo för att ta reda på hennes existens kommer inte att påverka ditt liv nämnbart förutom på en viktig punkt. När du hittat henne behöver du inte längre leta.

Hur vi tillbringar vår tid är upp till var och en. Såvitt jag ser på saken så har var och en av oss fått varsin chans till ’det här’. Ingen av oss är säker på hur länge den kommer att vara och den som säger att den vet något om detta, eller vad som händer sen har bara adopterat någon annans spännande teori eller skapat en på egen hand. Detta är förvisso helt ok att hitta på, något ska vi ju göra med vår tid

Jag spenderar min genom att bl a tala om sådana här saker. Om ett tag kommer jag att bege mig på en löptur, sedan ska jag betala räkningar och efter en del arbete ska jag ha en mysig kväll med mina barn.

För dig som har FB och är intresserad av non-duality så kan jag varmt rekommendera dessa 4 min med Robert Salzman.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.

 

Brutal (själv)ärlighet

Brutal (själv)ärlighet

Jag funderade på att skriva något om att bli TVÅNGSTERAPEUTAD eller TVÅNGSCOACHAD men landade i att jag ville dela med mig av något som jag var med om under min coachutbildning i USA.

—–

Under denna nio månader långa utbildning så ingick det mycket övning. Upplägget var ofta:

”Coacha varandra utifrån det vi precis talat om”.

Vi brukade få 30-40 min på oss och jag skulle denna gång öva tillsammans med en kvinna som jag tidigare aldrig träffat.

Jag minns att coachade henne i något specifik och vi kom ganska fort till ett läge där hon fann något viktigt. Hon berättade att fått syn på något hon tidigare inte lagt märke till och tackade mig och sade att hon var nöjd.

Men jag fortsatte…

Jag talade vidare och expanderade på hennes insikt och ville att hon skulle se ännu mer.

Efter ett par minuter stoppar hon mig och frågar;

– Vad gör du?

Jag blev helt ställd.

– Vad menar du?, frågade jag.
– Jag sa ju att jag var klar. Varför fortsätter du?

Jag minns att det knöt sig i min mage av obehag. Hennes fråga hade nått en plats inom mig som kände obekant…nästan skrämmande.

….och nu kämpade jag febrilt med att försöka leta upp en anledning som skulle vara ”giltig”…till slut sa jag:

”Jag tror jag gör det av välvilja, av kärlek”.

Då naglade hon fast mig med sin blick och sa ”Jag tror inte alls att det är därför.”

Hennes kommentar borrade sig förbi allt – hon hade 100 % rätt.

Tiden stannade.
Rummet vi satt i försvann.
Hela min begreppsvärld rasade.
Jag minns också att trots kaoset upplevde jag ändå en intensiv stiltje.

Det enda som fanns kvar var hennes blick.
Det var det mest intensiva jag någonsin upplevt.

Vi satt bägge i tystnad. I nästan sju minuter.

Och inte en millisekund vek vi undan vår blick…

—–

Det kändes som att vi faktiskt talade med varandra, trots att vi inte yppade ett enda ord. Flera gånger försökte vi båda säga något men inte ett enda ljud kom.

Min upplevelse var att det fanns inte längre något emellan oss, något som skilde oss åt. När vi talade om det efteråt så sa hon att hon kände exakt samma sak.

—–

Ögonblicket vi delade lärde mig något ovärderligt och jag är oerhört tacksam för detta.

…och jag förundras över hur lätt det är om man säger som det är, oavsett hur obekvämt det känns.

Brutal (själv)ärlighet kanske inte känns bra men vad är alternativet?

…ett liv i lögn, att låtsas…

…ditt liv. ditt val.


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.