Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/webvol20/h9/brd8qbzkppghddj/patrikrowinski.se/public_html/wp-content/plugins/download-monitor/src/DLM.php on line 236
ny | Patrik Rowinski
En dold kunskap

En dold kunskap

Genom en rad händelser snubblade jag för ett antal år sedan över en fantastisk kunskap.

En kunskap som inte bara ger en konsekvent förklaring till hur tankar, känslor och sinnestillstånd uppstår utan den pekar också människor förbi alla koncept, idéer och övertygelser – tillbaka till källan till deras medfödda psykiska hälsa och välmående.

 

På ytan ser denna kunskap mer ut som ännu en teori eller modell men det finns mer än vad som möter ögat. Kunskapen jag talar om består inte bara av modellen – modellen utgör bara ena sidan av myntet.

Som bäst är modellen eller teorin en karta som visar oss att kunskapen redan finns i oss och vart vi ska titta. Men den andra sidan av myntet låter sig inte kommuniceras lika lätt.

 

Denna kunskap är för övrigt ingen hemlighet. Den har i tusentals år kommunicerats med oss, både direkt och indirekt.

I modern tid anser jag att nobelpristagaren och filosofen David Bohm, som talar om ’the implicate order’ och ’coherence’ (samklang eller samspel) och universalgeniet Michael Polanyi som talar om ’the tacit dimension’ eller ’tyst kunskap’, pekar oss i en bra riktning.

Filosofen Sydney Banks, som på 70-talet myntade The principles of Mind, Consciousness and Thought (3P) talar om ’inre visdom’. Den brittiske filosofen Alan Watts som var verksam mellan 50 och 70-talet är en många andra som vidrör.

Det finns oräkneliga exempel men eftersom de använder olika ord så ser det på ytan ut som de talar om olika saker. Varför det är så har i mina ögon att göra med den andra sidan av myntet, som inte kan fångas i ord.

 

Två olika komponenter

Som jag redan talat om så består kunskapen jag talar om av två delar – den ena delen är relativt konkret och går att kommunicera med ord.

Den andra delen är som jag redan varit inne på mer subtil och utgörs av en sorts ’inre kvalitet’ som trotsar alla kända former och beskrivningar. Det är just därför kunskapen som helhet inte går att metodisera, mätas eller generaliseras på något ännu känt sätt.

För att denna kunskap ska kunna göras tillgänglig behövs det att den som förmedlar måste behärska bägge delar.

 

En erfaren guide

Kunskapen jag talar om är redan tillgänglig för varje människa men den är ofta dold för oss. Men som med mycket så blir det lättare om någon pekar ut för oss VART vi ska titta men också VAD det är vi letar efter.

Detta kan en som behärskar båda delarna. En erfaren guide.

Som jag ser det är denna kunskap avgörande.

Effekter jag sett är bl a hur den ”skyddar” från yttre och inre obehag och på samma gång sätter oss i kontakt med ett enormt kreativt flöde som i princip kan ta vilken form som helst.


Om författarenPatrik är en erfaren lärare och utbildare inom Three Principles Paradigm och Three Principles (3P) som håller kurser och utbildningar för privatpersoner och företag som vill lyfta både sig själva och kvaliteten i sina liv och verksamheter. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

Var försiktig med var du riktar din ’inre ficklampa’

Var försiktig med var du riktar din ’inre ficklampa’

Visst är det märkligt hur tankar bara dyker upp i våra huvuden?

Vi är så vana vid att det sker så vi knappt ägna någon tanke åt detta faktum. Och hur ska vi tala om det egentligen? Vad är vitsen?

Jag menar, hur mycket vi än rotar så kommer vi ju aldrig komma fram till något svar eller hur? Och så kan det mycket väl vara, vi kanske aldrig hittar något svar…men vi kanske kan hitta något viktigt medan vi letar.

Så vad händer om vi tar ett kliv tillbaka från att tala om vad vi tänker – alltså innehållet– till att tala om själva processen d v s ’tänkande’?

Vi kan lägga märke till att det inte är samma sak…

Hur har du ställt in din inre ficklampa?

Jag brukar ibland säga att tänka är som att använda en inre ficklampa. Ficklampan är vår uppmärksamhet och den har tre lägen. Jag kommer att tala om två av dessa lägen: punktljus och bredljus. De flesta har sin ficklampa inställd på punktljus.

I ficklampans ljus får tankar liv. Man kan säga att vi genom vår uppmärksamhet överför energi till det vi tittar på och ju längre vi håller kvar ficklampan desto mer liv får de och desto lättare glömmer vi vad som finns i skuggan utanför.

De flesta av oss kan minnas och föreställa det som finns i det omgivande mörkret men ju längre vi låter vår ficklampa vara inställd på punktljus desto svårare blir det för oss att göra det. Sen vill jag att du leker med följande: att tankarna i våra huvuden tillhör inte oss. Att de är inte ens våra ”egna” tankar i den bemärkelsen.

Men att tänka verkar dock vara något vi gör oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Man kan också se det som att när vi ger våra tankar betydelse och trovärdighet är det vi kallar att tänka. Ofta litar vi också blint på att det som poppar upp är rätt och riktigt trots att vi egentligen borde ha en mer återhållsam attityd.

Om de inte stjäl vår uppmärksamhet, vår inre ficklampa, så är tankar endast tankar. De har själva ingen egen kraft att varken skada oss eller påverka oss. En tanke kan inte tänka sig själv.

För att en tanke ska kunna påverka dig så måste den fånga din uppmärksamhet. Genom att ställa vår inre ficklampa till bredljus ser vi inte bara mer, utan det blir lättare för oss att undvika att fångas.

Det blir så för att med bredljus ser vi vi mer, detaljerna verkar inte längre så viktiga för att vi med bredljus kan se dem i ett större sammanhang, hur de hänger ihop med annat. Så innan du tänker nästa tanke var försiktig med vart du riktar din ficklampa.

Och kolla gärna vad du ställt in den på.


Om författarenPatrik är en erfaren lärare och utbildare inom Three Principles Paradigm och Three Principles (3P) som håller kurser och utbildningar för privatpersoner och företag som vill lyfta både sig själva och kvaliteten i sina liv och verksamheter. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

Fri din blick blir

Fri din blick blir

HUR SKAPAR MAN DET OMÖJLIGA?

Svaren vi söker ligger alltid i det okända.

För visst är det så att om svaren hade legat i det ’kända’ så hade vi väl redan haft tillgång till dem, inte sant?!

Det ’kända’ är därför en metafor för det vi redan känner till – d v s våra minnen, de erfarenheter vi samlat om oss själva och hur saker och ting är.

Att titta till det ’kända’ blir därför som att köra en bil genom att titta i backspegeln.

En backspegel är otroligt användbar, om den används på rätt sätt.

 

BLI DIN FRIA BLICK

Tillhör kanske du de som tröttnat på att färdas på detta sätt? De som vill sluta fastna i upprepning och börja använda hela blickfånget.

Att frigöra sin blick är att frigöra sinnet och öppna för helt andra möjligheter.

Att använda hela blickfånget är inte alltid lätt, speciellt om man inte vet hur man ska göra. Men det går för de som är öppna för möjligheten.

Mitt arbete riktar in sig på ’blickfång’. På att avtäcka vilka faktorer som styr och reglerar.

Det är nämligen där vi finner bryggan som gör det omöjliga möjligt.


Om författarenPatrik är en erfaren lärare och utbildare inom Three Principles Paradigm och Three Principles (3P) som håller kurser och utbildningar för privatpersoner och företag som vill lyfta både sig själva och kvaliteten i sina liv och verksamheter. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

Vad är medvetande och medvetenhet?

Vad är medvetande och medvetenhet?

Det är generellt förstått att medvetenhet antas vara den dimension i vilken människor genomgår fundamentala förändringar och premissen för detta antagande är:

1. Bli medveten.

2. Försökt stanna “där”.

3. Arbeta med dig själv för att successivt öka medvetenheten (öva, träna).

Saken är bara att detta antagande sällan driver en bestående förändring.

Varför, jo för att medvetenhet som bäst leder till ett överdrivet fokus på sig själv, och i värsta fall blir man självupptagen.

Öka din nivå av medvetande

Variabeln för förändring är medvetande. En höjning av en persons nivå av medvetande. I mitt arbete har jag sett att detta i särklass är det enda som sker när människors liv förändras till det bättre.

Ett sätt att tala om det är att MEDVETANDE utgör vertikalen medan MEDVETENHET sker horisontellt.

När en persons nivå av medvetande stiger blir deras tidigare problem inte bara lättare att åtgärda – ofta så försvinner de som om de aldrig ens existerat i första taget. Detta är ett ständigt återkommande fenomen jag sett över åren.

En ny nivå betyder så klart nya utmaningar, men de är förmodligen av det mer angenämare slaget…

Kommentera gärna artikeln med dina frågor och funderingar så ska jag göra så gott jag kan för att besvara dem.


Om författarenPatrik är en erfaren lärare och utbildare inom Three Principles Paradigm och Three Principles (3P) som håller kurser och utbildningar för privatpersoner och företag som vill lyfta både sig själva och kvaliteten i sina liv och verksamheter. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

Reality – på mitt eget sätt…

Reality – på mitt eget sätt…

Jag har tidigare skrivit om min upplevelse om ”att vara vaken”, eller det som kallas awakening.

Då jag har fått en hel del respons på det inlägget så jag kände för att som svar kasta lite mer ljus över detta fenomen som verkar passera de flesta obemärkt förbi.

Inom olika läror försöker man hävda att människor kan uppleva ren objektivitet. Man menar att det finns två ”verkligheter”, den sanna – ren objektivitet och så finns det en subjektiva verklighet som anses vara ”påhittad” eller tillverkad. Populärt brukar denna kallas illusion, dröm eller transstadium.
Även om det kan vara användbart att göra denna uppdelning mellan illusion och verklighet tror jag att detta är ett verklighetsfrånvänt önsketänkande, en vanföreställning.

För hur ska en människa undkomma sig själv, sin egen subjektivitet? Det faller på sin egen rimlighet. Och vem kan med säkerhet säga att den varit i kontakt med denna objektiva verklighet? Hur vet denna att det är det hen varit i kontakt med?

Att det däremot i subjektiviteten kan uppstå fenomen av ren objektivitet tvivlar jag inte ett dugg på – om något så verkar mänsklig föreställningsförmåga och skapandekraft faktiskt vara gränslös.

Jag känner att det är viktigt att reda ut dessa begrepp så att Du som läser detta förstår att det enda jag kan skriva från är mitt eget perspektiv, min egen subjektivitet.

Så det jag skriver här är hur det ser ut för mig MEN då jag bidragit till andra människors resor till att se vad de har att göra med känner jag att jag kan yttra mig i ämnet i lite mer generella drag.

Någonstans runt 2002 var jag med om en bisarr upplevelse som faktiskt skulle kunna falla inom kategorin att vakna men det var ett temporärt tillstånd som endast varade en kort tid. Då effekten klingat av glömde jag bort allt ända till mars 2013 då något annat hände.

Det som hände 2013 är med mig i skrivande stund så från min personliga ståndpunkt känns det inte som att detta går att glömma bort, någonsin…

Jag har många gånger frågat mig varför jag inte fick ”behålla” upplevelsen från 2002 och trots att jag kommit upp med flera förklaringsmodeller har jag har insett att vissa frågor aldrig kommer att besvaras…

Det jag var med om 2013 har jag ännu inte återhämtat mig ifrån, och även om jag inget vet om ultimata frågor såsom de om framtiden, anar jag att jag inte kommer att falla tillbaka och glömma bort allt igen…

Mänskligt vs Andligt uppvaknande

Jag känner också att det är viktigt att poängtera att det jag talar om här är mänskligt uppvaknande – inte de romantiserade bilder av uppvaknande som bärs fram och till stor utsträckning marknadsförs av ”andliga lärare” och gurus. Inte för att det är något fel med deras approach. De spelar med de kort de får på handen. Och om de tror att deras kort avslöjar hur det ligger till med ultimata frågor så får det stå för dem.

För mig faller det de förespråkar under kategorin ”magiskt tänkande” som du kan läsa mer om i slutet av denna artikel.

Tro mig, jag har tidigare fått kort som liknar deras. Jag har nu andra kort…

Before awakening, chop wood, carry water. After awakening, chop wood, carry water. (Zen proverb)

The Tipping Point eller The Point Of No Return

Awakening, som ordet föreslår, är alltså inte en slutdestination, utan en pågående process. Precis som det föreslås inom en av falangerna inom Zen Buddhismen finns möjligheten att vakna upp i varje ögonblick, och denna logik slutar aldrig utan är en aspekt av den levande dynamik, det flöde som vi alla är en del av vare sig vi kan se det eller ej.

Men, det verkar dock finnas en tipping point, en punkt från vilken man inte kan återvända. Livet förändras för gott! Det som jag kallar självminnas börjar ske, och inte bara som tankekonstruktion utan som direkt erfarenhet. Denna direkta erfarenhet gör sig påmind och manifesteras helt av sin egen kraft, som en del av ett naturligt flöde.

(Du kan läsa mer om tankekonstruktioner i denna artikel)

Det som utmärker denna tipping point är att individen på ett fundamentalt plan ser vad som skett och fortsätter att ske. Med fundamentalt plan så menar jag att förståelsen är förkroppsligad, integrerad – den är individen, och inte bara något intellektuellt eller språkligt.

Om något så verkar det som att denna förkroppsligade förståelse eller direkta erfarenhet också vägrar låta sig fångas av ord eller frasering…

Det är helt enkelt en obeskrivbar upplevelse som endast kan upplevas – precis på samma sätt som upplevelsen av att äta ett äpple eller dricka ett glas friskt vatten trotsar all muntlig beskrivning. Den är på samma sätt högst ordinär.

Något som man inom Zen fångar genom:

before awakening, chop wood, carry water.
after awakening, chop wood, carry water.

Lika naturligt som att andas eller att smälta mat…

Awakening, säger jag, verkar ingå i diagnosen ”människa”. Jag kan inte se något som pekar på att det skulle vara på något annat sätt.

Sett från individens perspektiv är denna process både bortanför mänsklig fattningsförmåga och därför då också bortanför vår medvetna kontroll. Det finns alltså ingen man kan GÖRA för att påskynda denna process. Men som jag brukar säga till de som kontaktar mig – det verkar som att chansen att vakna ökar om man hänger med någon man misstänker känner till något man själv inte riktigt föratår. En annan förutsättning är att ha ett öppet sinne d v s våga lämna sina färdiga tankar och övertygelser.

Hur vet man att man är vaken?

Man har insett att man aldrig någonsin kommer att se bortom sitt seende. Därför kan man aldrig bli varse om något utanför sin egen uppfattningsförmåga.

Det finns ett hälsosamt utrymme där ALLT kan ifrågasättas, även det man är bombsäker på.

Man har slutat med magiskt tänkande (*).

Man finner ingen gräns mellan illusion och verklighet, dessa begrepp förlorar sin attraktionskraft och kollapsar (smälter samman).

Kanske går det att summera det hela med – what I see is all there is, and that will change too…

* Termen ”magiskt tänkande” återfinns inom flera discipliner, bl a antropologi, filosofi och psykologi där man pekar på ett sorts önsketänkande bl a kring kausala samband. Jag använder den i bemärkelsen som en fråga ”hur kan jag veta att detta är korrekt och inte bara en produkt av min fantasi eller föreställningsförmåga?” Som du som läser detta säkert anar är det närmast omöjligt att med säkerhet vara säker på något när det kommer till det jag behandlar i denna artikel. Och just detta tvivel, denna hälsosamma skepsis, är en fundamental aspekt av det jag menar med att vara vaken.

Tack för din uppmärksamhet.

Du är mer än välkommen att kontakta mig för dina frågor och funderingar så ska jag göra mitt bästa för att besvara dem.


Om författarenPatrik är en erfaren lärare och utbildare inom Three Principles Paradigm och Three Principles (3P) som håller kurser och utbildningar för privatpersoner och företag som vill lyfta både sig själva och kvaliteten i sina liv och verksamheter. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

ALLA beslut är känslomässiga… (även de rationella)

ALLA beslut är känslomässiga… (även de rationella)

Jag säger inte att innehållet här behöver vara sant, den är mer som en invit till Dig att undersöka om det verkligen är som det ser ut att vara.

Det allmänt hållna är att vi säger att vi har valmöjligheter, vi gör val eller att vi fattar beslut.

Men, har du undersökt detta närmare?

Om du gjort det kan du upptäcka något märkligt,
nämligen att ett val eller beslut inte är något annat än en känsla.

Vi brukar normalt se på beslut som antingen rationella eller känslomässiga men det jag vill föreslå här är att ALLA beslut i princip har samma källa. För visst är det så att även om ett noga övervägande sker (för och nackdelar vägs in) landar man slutligen i en känsla? Till odet ch med det mest logiska och mekaniskt övervägande resulterar i en känsla, inte sant?

Om Du kan se att detta stämmer så står du nu inför något som kan vara svårt att ta till sig, men som samtidigt på många sätt kan vara avgörande för din livskvalitet och välmående.

Det betyder nämligen att:
…så länge du inte kontrollerar dina känslor så gör du heller inga val eller fattar några beslut.

Vad är det som egentligen som sitter bakom ratten kan man undra? Det är en bra fråga som sysselsatt många människor genom tiderna.

Det bästa, säger jag, med att inse att man inte är i kontroll är att inse att man inte behöver kontroll…


Om författarenPatrik är en erfaren lärare och utbildare inom Three Principles Paradigm och Three Principles (3P) som håller kurser och utbildningar för privatpersoner och företag som vill lyfta både sig själva och kvaliteten i sina liv och verksamheter. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.