Välj en sida
Allt är som det är, och kan inte vara annorlunda.

Allt är som det är, och kan inte vara annorlunda.

I varje ögonblick är saker och ting som de är, av sig själva.
Det finns inget sätt att förbättra detta.

Nästa ögonblick bär med sig något annat.

Ögonblicket och dess innehåll går inte att separera – de är ett och samma flöde. Ett flöde som varken kan stoppas eller kontrolleras.

När en känsla av missnöje dyker upp och detta framkallar en önskan av förändring, denna ”önskan av förändring” är detta ögonblick, och kan inte vara något annat.

Ingen kontrollerar önskan eller begär.
Ingen kontrollerer tankar.

Tänkaren, den som upplever tankar, är bara en biprodukt av en språklig vana av att dela upp subjekt-verb-objekt – Tänkaren som tänker tankar. Tänkaren-tänkandet-tankar är ömsesidigt beroende av varandra och kan inte existera på egen hand, av sig själva. Om en av dem försvinner så försvinner alla på samma gång. De är egentligen en och samma sak och kan bara separeras genom språket.

Den skenbara kontrollanten av tankeflödet är också en tanke, varken skild från eller mer betydelsefull, än resten av dem.

Illusionen av att vara en tänkare som har tankar uppstår genom en tilltro om separation men denna gräns mellan den som upplever och världen utanför sker genom föreställningsförmåga.

Man kan föreställa sig en gräns mellan Sverige och Norge. Denna gräns kan ritas på en karta men i den fysiska världen existerar ingen sådan separation. Gränsen existerar i våra lagar och seder, men inte i fakta.

Samma sak gäller med den upplevda gränsen mellan ”jaget” och ”världen”.

När detta kan upplevas, inte bara genom teori, utan genom direkt observation – kan vi fortfarande känna ”jaget”, men grundtonen är något helt annat än den vi normalt är vana vid.

Vi kan inse att allt vi ser, hör, tänker och känner är vi. Allt är ”jag själv”.
Därifrån börjar universum nu, och det fortsätter att göra det i varje sekund.Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

Tools tools tools – om jakten på verktyg som gör slut på sökandet

Tools tools tools – om jakten på verktyg som gör slut på sökandet

Det flesta jag möter har en längtan till att må bättre än de redan gör.
Vissa säger att de längtar till välmående, andra säger att de vill slippa att må dåligt (slippa känna tomhet, meningslöshet, psykisk eller emotionell smärta).

Många har provat flera saker.

Det börjar ofta med att man ändrar saker på ’utsidan’ – som att ha en meningsfulla karriärer, jobb, ekonomi, relationer osv. När de märker att utsidans förändringar inte ger mer än en temporär tillfredsställelse vänder många uppmärksamheten inåt, och man försöker finna något som håller.

Man tar hand om hälsan, både den fysiska, emotionella och själsliga och det finns inget slut på utbudet av practices, sätt att tänka, ritualer och tekniker som utlovar ett slut på sökandet och lidandet.

Men hur mycket vi än läser, studerar, lyssnar och utför är vi fångade och inget framkallar ett riktigt skifte.

Det man undgår att se är att alla sådana idéer saknar kraften att framkalla skiften.
Det enda de kan göra är att upprätthålla sig själva, något som fler och fler lägger märke till.

Det är en stor fördel att kunna se att det som orsakar lidandet på något sätt orsakas inom. Detta synsätt erbjuder mycket mer möjligheter att bryta sig loss än att anklaga världen eller andra människor.

Men nästa steg – om det finns något som ett steg – är att erkänna ens egen maktlöshet över tankar och känslor. Ingen skapar tankar och känslor – därför kan ingen heller ändra dem.

Tankar och känslor uppstår som de uppstår, deras källa är och kommer att förbli ett mysterium. Det är förvisso i sig inget fel med att utforska om detta stämmer eller ej, men om du frågar mig så säger frågan som startar sökandet efter källan mer än det eventuella svar man kommer fram till.

”Jaget” som är fångat – är dessutom en idé, ett koncept, inte en faktuell sanning – har ingen makt att ändra något alls, desto mindre att ta sig ur en fälla. Så det handlar inte om att uppbringa kraft till att hela sig själv eller undfly fällan, utan snarare att notera att det som sitter fast saknar verklig substans, och har därför ingen egen kraft.

Se hur snabbt vi skrider till verket utan att först titta efter.
Och till vilken nytta har ett verktyg om vi inte tydligt kan se vad det är vi har att göra med?Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

On Being human – ett förslag

On Being human – ett förslag

Den enda “verklighet” du någonsin kan känna till är summan av det du ser, tänker och känner just nu – summan av ALLA intryck, oavsett de kommer ‘inifrån’ eller ‘utifrån’. Det finns ingen som skapar detta – det finns heller ingen som gör detta.

Du behöver inte köpa detta påstående, bara se efter om det stämmer med vad du själv ser.

Allt kommer i ett enda stycke, inget är uppdelat.
Din upplevelse är detta stycke. Och allt detta är Du.

Att hålla detta faktum, utan att försöka ändra på ens den minsta lilla sak, är att tillåta vad som än dyker upp på sitt unika sätt, ger Dig en möjlighet att upptäcka det jag menar med att vara vaken.

Som jag ser det, ändrar sig allt hela tiden, även det jag kallar ’mig själv’ – det är f ö det enda ’mig själv’ som jag någonsin kan känna till. Att allt är i ständig förändring, även det specifika perspektiv jag kallar ’mig själv’. Detta är ingalunda något som jag behöver tro på eller köpa utan det går att observera direkt.

Hur mycket du än vill kan du inte undvika nästa ögonblick, kan du låta strömmen av intryck passera i den takt de vill?

Jag kan inte se att jag, eller någon annan för den delen, har något egentligt val.

Här är ett axplock av vad jag funnit så här långt. Vad jag funnit innebär bara att jag inte kan hitta något som säger att det skulle vara annorlunda.

1. Varje människa lever i sin egen upplevelse. All upplevelse ÄR subjektiv.
2. Subjektiviteten ÄR ständig rörelse. Inget i upplevelsen kommer därför någonsin att vara fixerat. Det enda som kan göra anspråk på att vara konstant är att det finns en upplevelse, inte flera.
3. I din upplevelse kan du finna gränser, men kan du se var din upplevelse slutar?

Jag vill poängtera att det jag uttrycker här är en ögonblicksbild av Mig fruset i tiden genom orden i detta inlägg. Det är vad jag Ser, just nu. Inget annat.

Om det är till hjälp för Dig vet jag inte.Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

Har du hört talas om tyst kunskap (tacit knowledge)?

Har du hört talas om tyst kunskap (tacit knowledge)?

Har du hört talas om tyst kunskap?

På engelska tacit knowledge.

”Du vet mer än du kan berätta”, sade mannen som myntade begreppet Michael Polanyi.

Med detta begrepp försöker Polanyi peka ut en sorts kunskap som är svår att överföra.

Inom Knowledge Management talar man om konceptet tyst kunskap som den typen av kunskap som inte låter sig skrivas ned. Därför kan en människa erhålla eller kultivera tyst kunskap utan hjälp av språket.

Till exempel, lärlingar arbetar tillsammans med deras mentorer och lär sig hantverket inte genom språket utan snarare genom att observera, imitera och sedan prova själva.

 

ALL kunskap är rotad i tyst kunskap

I sin bok, The Tacit Dimension, gör Polayni distinktionen att den tysta kunskapen inte bara är svårartikulerad – han säger också att ALL kunskap är rotat i tyst kunskap.

Några exempel på tyst kunskap är hur man cyklar, lär sig ett språk, humor, spela ett instrument, känsla för konst eller hur man känner igen någons ansikte…

Nyckeln, enligt Polanyi, till att erhålla tyst kunskap är genom egen upplevelse som uppstår genom någon form av delad upplevelse. Utan delad upplevelse är det extremt svårt för människor att ta del varandras tankeprocesser.

Delad upplevelse påminner det som nobelpristagaren David Bohm menar när han talar om dialog och coherence.

Filosoferna Wittgenstein, Sydney Banks och mina favoritpoeter David Whyte och John O’donahue för att nämna några, talar också om detta, fast på sina egna respektive vis. Och de tar det ett steg längre…

 

De menar att tyst kunskap handlar inte så mycket om överföring utan snarare att väcka det som människor redan känner till men som de för tillfället glömt bort.

Från det perspektivet handlar det snarare om att minnas än att lära sig något nytt.

Om det stämmer så är detta mycket goda nyheter.

För tänk om vi redan har alla svar vi söker?!

I mitt arbete är detta precis det jag försöker åstadkomma. Ta gärna kontakt om du vill veta mer.Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

Har du någonsin haft känslan av att vara fast i ditt eget liv?

Har du någonsin haft känslan av att vara fast i ditt eget liv?

Har du någonsin haft känslan av att vara fast i ditt eget liv?
Då menar jag inte en specifik detalj eller situation utan hela grejen.

Så här kan det se ut för mig…

Jag finner mig hopplöst fast i min egen upplevelse.
Det känns som ett tillbakadragande och jag ser inget annat än mitt eget seende.

Och hur jag än tittar och vart jag än vänder uppmärksamheten och blicken finns där en väv av intryck. Intrycken är uppenbara – de går att peka ut men väven, själva bakgrunden de uppstår i är mycket subtil.

Min upplevelse. I den ryms allt.

Finns något utanför min upplevelse?
Att ens ställa den frågan innebär ett närmande av en gräns som är omöjlig att korsa. Därför att en gräns förutsätter något bortanför, en annan sida.
Ett gränsland kanske är mer passande.

Var jag än vänder blicken så är den där.
Ren upplevelse. Som en behållare utan väggar.

Fantasi eller verklighet?
Bägge ryms i upplevelsen.

Jag tittar en gång till,
och slås av det futila. Det är som att försöka få syn på sitt eget öga.

Men ändå finns något där, det som inte låter sig förstås.Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

Tänk om du inte är den du tror att du är?

Tänk om du inte är den du tror att du är?

”You are not who you think you are.”

Jag blir alltid lika förundrad över hur detta påstående landar hos de jag arbetar med.

Jag har mött många olika reaktioner – rädsla, tomhet, hoppfullt, skrämmande, tristess…

Påståendet är väldigt straight-to-the-point t o m provokativt, men det är så jag jobbar. Innan vi börjar arbeta på utmaningarna borde vi först se VEM de drabbar.

En kvinna jag satt med på en middag för en tid sedan skrattade gott när jag lite skämtsamt sa att jag arbetar med ”personlig avveckling”. Hon ställde fler frågor och efter ett tag så utbrast hon: ”du, att jobba med dig låter som något man behöver vara modig för”.

När jag lyssnade på henne började det att gå upp för mig att det jag erbjuder faktiskt kan upplevas som skrämmande, rent av obehagligt.

Vem vill ha tomhet, utrymme, stillhet, tystnad, lite vanlig hederlig sinnesfrid eller ro i själen…när man kan ha allt det där andra som lockar?

Som tur var har flera jag arbetat med funnit något de funnit långt mycket mer värdefullt. Det sker inte med alla, men med tillräckligt många för att bevisa min ståndpunkt – att varje människa formligen sitter i en outtömlig källa av välmående, de kan bara inte se den.

Vill du tala vidare om saken? Tveka inte att ta kontakt.Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.