Välj en sida
Var försiktig med var du riktar din ’inre ficklampa’

Var försiktig med var du riktar din ’inre ficklampa’

Visst är det märkligt hur tankar bara dyker upp i våra huvuden?

Vi är så vana vid att det sker så vi knappt ägna någon tanke åt detta faktum. Och hur ska vi tala om det egentligen? Vad är vitsen?

Jag menar, hur mycket vi än rotar så kommer vi ju aldrig komma fram till något svar eller hur? Och så kan det mycket väl vara, vi kanske aldrig hittar något svar…men vi kanske kan hitta något viktigt medan vi letar.

Så vad händer om vi tar ett kliv tillbaka från att tala om vad vi tänker – alltså innehållet– till att tala om själva processen d v s ’tänkande’?

Vi kan lägga märke till att det inte är samma sak…

Hur har du ställt in din inre ficklampa?

Jag brukar ibland säga att tänka är som att använda en inre ficklampa. Ficklampan är vår uppmärksamhet och den har tre lägen. Jag kommer att tala om två av dessa lägen: punktljus och bredljus. De flesta har sin ficklampa inställd på punktljus.

I ficklampans ljus får tankar liv. Man kan säga att vi genom vår uppmärksamhet överför energi till det vi tittar på och ju längre vi håller kvar ficklampan desto mer liv får de och desto lättare glömmer vi vad som finns i skuggan utanför.

De flesta av oss kan minnas och föreställa det som finns i det omgivande mörkret men ju längre vi låter vår ficklampa vara inställd på punktljus desto svårare blir det för oss att göra det. Sen vill jag att du leker med följande: att tankarna i våra huvuden tillhör inte oss. Att de är inte ens våra ”egna” tankar i den bemärkelsen.

Men att tänka verkar dock vara något vi gör oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Man kan också se det som att när vi ger våra tankar betydelse och trovärdighet är det vi kallar att tänka. Ofta litar vi också blint på att det som poppar upp är rätt och riktigt trots att vi egentligen borde ha en mer återhållsam attityd.

Om de inte stjäl vår uppmärksamhet, vår inre ficklampa, så är tankar endast tankar. De har själva ingen egen kraft att varken skada oss eller påverka oss. En tanke kan inte tänka sig själv.

För att en tanke ska kunna påverka dig så måste den fånga din uppmärksamhet. Genom att ställa vår inre ficklampa till bredljus ser vi inte bara mer, utan det blir lättare för oss att undvika att fångas.

Det blir så för att med bredljus ser vi vi mer, detaljerna verkar inte längre så viktiga för att vi med bredljus kan se dem i ett större sammanhang, hur de hänger ihop med annat. Så innan du tänker nästa tanke var försiktig med vart du riktar din ficklampa.

Och kolla gärna vad du ställt in den på.


 

Om författaren: Sedan 2014 har Patrik arbetat med att stötta andra till att öka deras förståelse om dem själva, att öka deras nivå av medvetande. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att hjälpa sina anställda genom programmet Wellbeing at work (pdf). På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

Fri din blick blir

Fri din blick blir

HUR SKAPAR MAN DET OMÖJLIGA?

Svaren vi söker ligger alltid i det okända.

För visst är det så att om svaren hade legat i det ’kända’ så hade vi väl redan haft tillgång till dem, inte sant?!

Det ’kända’ är därför en metafor för det vi redan känner till – d v s våra minnen, de erfarenheter vi samlat om oss själva och hur saker och ting är.

Att titta till det ’kända’ blir därför som att köra en bil genom att titta i backspegeln.

En backspegel är otroligt användbar, om den används på rätt sätt.

 

BLI DIN FRIA BLICK

Tillhör kanske du de som tröttnat på att färdas på detta sätt? De som vill sluta fastna i upprepning och börja använda hela blickfånget.

Att frigöra sin blick är att frigöra sinnet och öppna för helt andra möjligheter.

Att använda hela blickfånget är inte alltid lätt, speciellt om man inte vet hur man ska göra. Men det går för de som är öppna för möjligheten.

Mitt arbete riktar in sig på ’blickfång’. På att avtäcka vilka faktorer som styr och reglerar.

Det är nämligen där vi finner bryggan som gör det omöjliga möjligt.


 

Om författaren: Sedan 2014 har Patrik arbetat med att stötta andra till att öka deras förståelse om dem själva, att öka deras nivå av medvetande. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att hjälpa sina anställda genom programmet Wellbeing at work (pdf). På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

Vad är medvetande och medvetenhet?

Vad är medvetande och medvetenhet?

Det är generellt förstått att medvetenhet antas vara den dimension i vilken människor genomgår fundamentala förändringar och premissen för detta antagande är:

1. Bli medveten.

2. Försökt stanna “där”.

3. Arbeta med dig själv för att successivt öka medvetenheten (öva, träna).

Saken är bara att detta antagande sällan driver en bestående förändring.

Varför, jo för att medvetenhet som bäst leder till ett överdrivet fokus på sig själv, och i värsta fall blir man självupptagen.

Öka din nivå av medvetande

Variabeln för förändring är medvetande. En höjning av en persons nivå av medvetande. I mitt arbete har jag sett att detta i särklass är det enda som sker när människors liv förändras till det bättre.

Ett sätt att tala om det är att MEDVETANDE utgör vertikalen medan MEDVETENHET sker horisontellt.

När en persons nivå av medvetande stiger blir deras tidigare problem inte bara lättare att åtgärda – ofta så försvinner de som om de aldrig ens existerat i första taget. Detta är ett ständigt återkommande fenomen jag sett över åren.

En ny nivå betyder så klart nya utmaningar, men de är förmodligen av det mer angenämare slaget…

Kommentera gärna artikeln med dina frågor och funderingar så ska jag göra så gott jag kan för att besvara dem.


 

Om författaren: Sedan 2014 har Patrik arbetat med att stötta andra till att öka deras förståelse om dem själva, att öka deras nivå av medvetande. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att hjälpa sina anställda genom programmet Wellbeing at work (pdf). På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

Awakening – på mitt eget sätt…

Awakening – på mitt eget sätt…

Jag har tidigare skrivit om min upplevelse om ”att vara vaken”, eller det som kallas awakening.

Då jag har fått en hel del respons på det inlägget så jag kände för att som svar kasta lite mer ljus över detta fenomen som verkar passera de flesta obemärkt förbi.

Inom olika läror försöker man hävda att människor kan uppleva ren objektivitet. Man menar att det finns två ”verkligheter”, den sanna – ren objektivitet och så finns det en subjektiva verklighet som anses vara ”påhittad” eller tillverkad. Populärt brukar denna kallas illusion, dröm eller transstadium.
Även om det kan vara användbart att göra denna uppdelning mellan illusion och verklighet tror jag att detta är ett verklighetsfrånvänt önsketänkande, en vanföreställning.

För hur ska en människa undkomma sig själv, sin egen subjektivitet? Det faller på sin egen rimlighet. Och vem kan med säkerhet säga att den varit i kontakt med denna objektiva verklighet? Hur vet denna att det är det hen varit i kontakt med?

Att det däremot i subjektiviteten kan uppstå fenomen av ren objektivitet tvivlar jag inte ett dugg på – om något så verkar mänsklig föreställningsförmåga och skapandekraft faktiskt vara gränslös.

Jag känner att det är viktigt att reda ut dessa begrepp så att Du som läser detta förstår att det enda jag kan skriva från är mitt eget perspektiv, min egen subjektivitet.

Så det jag skriver här är hur det ser ut för mig MEN då jag bidragit till andra människors resor till uppvaknande känner jag att jag kan yttra mig i ämnet i lite mer generella drag.

Någonstans runt 2002 var jag med om en bisarr upplevelse som faktiskt skulle kunna falla inom kategorin att vakna men eftersom det var ett temporärt tillstånd som endast varade en kort tid. Då effekten klingat av glömde jag bort allt ända till mars 2013 då något annat hände. Jag har många gånger frågat mig varför jag inte fick ”behålla” upplevelsen från 2002 och trots att jag kommit upp med flera förklaringsmodeller har jag har insett att vissa frågor aldrig kommer att besvaras…

Det jag var med om 2013 har jag ännu inte återhämtat mig ifrån, och även om jag inget vet om ultimata frågor såsom de om framtiden, anar jag att jag inte kommer att falla tillbaka och glömma bort allt igen…

Mänskligt vs Andligt uppvaknande

Jag känner också att det är viktigt att poängtera att det jag talar om här är mänskligt uppvaknande – inte de romantiserade bilder av uppvaknande som bärs fram och till stor utsträckning marknadsförs av ”andliga lärare” och gurus. Inte för att det är något fel med deras approach. De spelar med de kort de får på handen. Och om de tror att deras kort avslöjar hur det ligger till med ultimata frågor så får det stå för dem.

För mig faller det de förespråkar under kategorin ”magiskt tänkande” som du kan läsa mer om i slutet av denna artikel.

Tro mig, jag har tidigare fått kort som liknar deras. Jag har nu andra kort…

Before awakening, chop wood, carry water. After awakening, chop wood, carry water. (Zen proverb)

The Tipping Point eller The Point Of No Return

Awakening, som ordet föreslår, är alltså inte en slutdestination, utan en pågående process. Precis som det föreslås inom en av falangerna inom Zen Buddhismen finns möjligheten att vakna upp i varje ögonblick, och denna logik slutar aldrig utan är en aspekt av den levande dynamik, det flöde som vi alla är en del av vare sig vi inser det eller ej.

Men, det verkar dock finnas en tipping point, en punkt från vilken man inte kan återvända. Livet förändras för gott! Det som jag kallar självminnas börjar ske, och inte bara som tankekonstruktion utan som direkt erfarenhet. Denna direkta erfarenhet gör sig påmind och manifesteras helt av sin egen kraft, som en del av ett naturligt flöde.

(Du kan läsa mer om tankekonstruktioner i denna artikel)

Det som utmärker denna tipping point är att individen på ett fundamentalt plan ser vad som skett och fortsätter att ske. Med fundamentalt plan så menar jag att förståelsen är förkroppsligad, integrerad – den är individen, och inte bara något intellektuellt eller språkligt.

Om något så verkar det som att denna förkroppsligade förståelse eller direkta erfarenhet också vägrar låta sig fångas av ord eller frasering…

Det är helt enkelt en obeskrivbar upplevelse som endast kan upplevas – precis på samma sätt som upplevelsen av att äta ett äpple eller dricka ett glas friskt vatten trotsar all muntlig beskrivning. Den är på samma sätt högst ordinär.

Något som man inom Zen fångar genom:

before awakening, chop wood, carry water.
after awakening, chop wood, carry water.

Lika naturligt som att andas eller att smälta mat…

Awakening, säger jag, verkar ingå i diagnosen ”människa”. Jag kan inte se något som pekar på att det skulle vara på något annat sätt.

Sett från individens perspektiv är denna process både bortanför mänsklig fattningsförmåga och därför då också bortanför vår medvetna kontroll. Det finns alltså ingen man kan GÖRA för att påskynda denna process. Men som jag brukar säga till de som kontaktar mig – det verkar som att chansen att vakna ökar om man hänger med någon man misstänker är vaken. En annan förutsättning är att ha ett öppet sinne d v s våga lämna sina färdiga tankar och övertygelser.

Hur vet man att man är vaken?

Man har insett att man aldrig någonsin kommer att se bortom sitt seende. Därför kan man aldrig bli varse om något utanför sin egen uppfattningsförmåga.

Det finns ett hälsosamt utrymme där ALLT kan ifrågasättas, även det man är bombsäker på.

Man har slutat med magiskt tänkande (*).

Man finner ingen gräns mellan illusion och verklighet, dessa begrepp förlorar sin attraktionskraft och kollapsar (smälter samman).

Kanske går det att summera det hela med – what I see is all there is, and that will change too…

* Termen ”magiskt tänkande” återfinns inom flera discipliner, bl a antropologi, filosofi och psykologi där man pekar på ett sorts önsketänkande bl a kring kausala samband. Jag använder den i bemärkelsen som en fråga ”hur kan jag veta att detta är korrekt och inte bara en produkt av min fantasi eller föreställningsförmåga?” Som du som läser detta säkert anar är det närmast omöjligt att med säkerhet vara säker på något när det kommer till det jag behandlar i denna artikel. Och just detta tvivel, denna hälsosamma skepsis, är en fundamental aspekt av det jag menar med att vara vaken.

Tack för din uppmärksamhet.

Du är mer än välkommen att kontakta mig för dina frågor och funderingar så ska jag göra mitt bästa för att besvara dem.


 

Om författaren: Sedan 2014 har Patrik arbetat med att stötta andra till att öka deras förståelse om dem själva, att öka deras nivå av medvetande. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att hjälpa sina anställda genom programmet Wellbeing at work (pdf). På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

ALLA beslut är känslomässiga… (även de rationella)

ALLA beslut är känslomässiga… (även de rationella)

Jag säger inte att innehållet här behöver vara sant, den är mer som en invit till Dig att undersöka om det verkligen är som det ser ut att vara.

Det allmänt hållna är att vi säger att vi har valmöjligheter, vi gör val eller att vi fattar beslut.

Men, har du undersökt detta närmare?

Om du gjort det kan du upptäcka något märkligt,
nämligen att ett val eller beslut inte är något annat än en känsla.

Vi brukar normalt se på beslut som antingen rationella eller känslomässiga men det jag vill föreslå här är att ALLA beslut i princip har samma källa. För visst är det så att även om ett noga övervägande sker (för och nackdelar vägs in) landar man slutligen i en känsla? Till odet ch med det mest logiska och mekaniskt övervägande resulterar i en känsla, inte sant?

Om Du kan se att detta stämmer så står du nu inför något som kan vara svårt att ta till sig, men som samtidigt på många sätt kan vara avgörande för din livskvalitet och välmående.

Det betyder nämligen att:
…så länge du inte kontrollerar dina känslor så gör du heller inga val eller fattar några beslut.

Vad är det som egentligen som sitter bakom ratten kan man undra? Det är en bra fråga som sysselsatt många människor genom tiderna.

Det bästa, säger jag, med att inse att man inte är i kontroll är att inse att man inte behöver kontroll…


 

Om författaren: Sedan 2014 har Patrik arbetat med att stötta andra till att öka deras förståelse om dem själva, att öka deras nivå av medvetande. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att hjälpa sina anställda genom programmet Wellbeing at work (pdf). På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.

 

Hur kan vi avgöra om något är korrekt och inte bara en tankekonstruktion?

Hur kan vi avgöra om något är korrekt och inte bara en tankekonstruktion?

Du kanske har kanske fått rådet ”äh, men släpp det”, eller kanske har du själv givit det till någon annan.

Men visst är det svårt ”att släppa”? Till och med när det är uppenbart att det ”du håller fast vid” inte är sant så kan vi oftast inte släppa det. Tongångarna är bekanta, inte sant…

Der där vi inte kan släppa kallas hangups, och du är inte ensam om att ha dem…

Innan vi skrider till verket behöver undersöka saken närmare. Ett sätt att tala hangups (övertygelser) och hur de skapas är genom konceptualisering.

Konceptualisering är en förmåga som alla levande varelser besitter och som är lika naturlig som livsnödvändig. Den hjälper oss att navigera i det fysiska såväl som i det mentala och gör saker och ting begripliga för oss.

Men det är viktigt att förstå att konceptualisering skapar koncept som inte är något annat än tankeformer och tankekonstruktioner. Koncepten är som ”vår bästa gissning i stunden” och bygger på hur vi uppfattat något men som du säkert förstår behöver de nödvändigtvis inte vara korrekta. Faktum är att de faktiskt kan vara rena påhitt, och många är just detta.

Läget vi sedan till faktumet att tidigare koncept och tankekonstruktioner påverkar och förvränger vår uppfattningsförmåga blir det genast lite knepigare, inte sant?! Felaktiga koncept ger upphov till fler felaktiga koncept…

Så varför är det så svårt att släppa övertygelser och hangups?

Jo, därför att för att kunna släppa något behöver man först ha en klar uppfattning om vad det är som ska släppas. Som jag redan nämnt blir det väldigt knepigt om man inte kan urskilja vad en tankekonstruktion är. Speciellt eftersom tankekonstruktioner, som jag redan varit inne på, rotar sig till sanningar.

Personligen är jag inte säker på om människor överhuvudtaget har makten att släppa något alls.

Man säger gärna att man släppt men man kan inte redogöra för vad det var som fick greppet att slappna av.

Min erfarenhet är snarare att länken bryts automatisk så snart man SER att något är påhittat.

Det är exakt samma princip som när vi får syn på en obehaglig skugga i ögonvrån. Vårt hjärta hoppar till, pulsen höjs…reaktionen är omedelbar. Vi är beredda för kamp eller flykt. Ända till vi ser att den obehagliga skuggan bara var ett fladdrande skynke. Rädslan är äkta, men det var inte skynket eller skuggan som orsakade rädslan, utan missuppfattningen.

Utan missuppfattning, ingen ’påhittad’ rädsla.

…att SE misstaget bryter nämligen greppet.


 

Om författaren: Sedan 2014 har Patrik arbetat med att stötta andra till att öka deras förståelse om dem själva, att öka deras nivå av medvetande. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att hjälpa sina anställda genom programmet Wellbeing at work (pdf). På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, AdlibrisBokus m fl.