Framgångsrika elitidrottare har för länge sedan förstått att deras framgång inte enbart ligger i träningsmängd. Utan den nödvändiga återhämtningen så riskerar även den mest dedikerade idrottsutövaren förr eller senare ett tillstånd av överträning eller utmattningssyndrom. Och går det riktigt illa så riskerar utövaren förstöra sin fysiologi för all framtid. De har förstått att vilan är lika viktigt som träning. Utan vila så kan man inte tillgodogöra sig träningen och man stannar ganska snart upp i sin utveckling.

Ett hälsosamt idrottsutövande bygger på balans. Träning och Återhämtning, Aktivitet och Vila. Yin & Yang. Samma sak gäller i våra liv.

Behöver inte vårt sinne också vila? Med allra största sannolikhet. Men hur vilar vi ett sinne som jämt är upptaget?

Sedan vi var små har vi fått höra att vi återhämtar oss när vi sover. På ett fysiologiskt plan så är jag övertygad om att vår nattliga inaktivitet medför att en rad biologiska processer får arbeta mer ostört än när vi är vakna och aktiva. Men när det kommer till vårt psykologi och välbefinnande så vill jag hävda att en nattsömn inte medför särskilt mycket vila och återhämtning för vårt sinne. Visst, om vi haft en riktig pissdag dagen innan så kommer förhoppningsvis nattens vila skänka en viss distans till det som hände dagen innan men det är inte långt till att man börjar tänka i samma banor och hamnar i samma hjulspår som tidigare när väl nästa dag tuffat igång.

Den återhämtning jag talar om här är något helt annat och jag tror att den inträffar när vi är vakna, vid medvetande. Mental återhämtning kommer i stillheten, i den inre tystnaden. Hur länge sedan var det du upplevde att det var tyst inombords? Minns du hur det kändes att bara vara, utan att vara involverad i tankar?

Som Allan Watts uttryckte det: ”Den som tänker hela tiden har inget annat att tänka på än sina tankar.”

När tankarna stillas så finner vi stillheten. Och är vi uppmärksamma så kan vi notera att stillheten var där hela tiden. Vi återgick till den när vi lyckades bryta tankarnas hypnotiska grepp om oss.

Men om den hela tiden är där, varför är den inte alltid tillgänglig för oss? Jo, vi har svårt att nå den för att vi aldrig riktigt är i stillhet. Jag tror att de flesta inte vet vad stillhet är. De förväxlar den med andra saker. Fundera lite på saken. Vi fyller hela tiden vårt liv och våra sinnen med aktiviteter, som egentligen ger oss mer saker att tänka på.

Vi säger att vi kopplar av med ett TV-program eller en bok. Att fylla sitt sinne med ANDRA tankar än sina egna är i sig förvisso gott nog. För visst är det skönt att sluta älta sin egen gamla skåpmat för en stund. Lite som att åka på semester från sin hjärna, ett sinnligt miljöombyte skulle man kunna kalla det.

Men riktig mental vila nås när vår tankeprocess är väldigt låg.

Ur stillheten kan vi finna balansen. Aktivitetet och Stillhet, det är det Taoisterna ville säga med Yin och Yang. Två viktiga sidor av samma mynt. Till skillnad från vad många försöker uppnå så kan man inte bara välja en sida av myntet och kasta bort den andra. Det är i acceptansen av bägge som vi når ro och återställer balansen i våra liv.

Och kom ihåg, vi når inte stillheten genom att lägga till, den framträder när vi släpper taget om saker och låter dem gå.

 


Om författarenPatrik har varit en student och utövare av Three Principles sedan 2012 och har under många år coachat, hållit föreläsningar, utbildningar och kurser med Three Principles som tema. På patrikrowinski.se kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) går att beställa från hans hemsida.