Välj en sida
Tänk om du inte är den du tror att du är?

Tänk om du inte är den du tror att du är?

”You are not who you think you are.”

Jag blir alltid lika förundrad över hur detta påstående landar hos de jag arbetar med.

Jag har mött många olika reaktioner – rädsla, tomhet, hoppfullt, skrämmande, tristess…

Påståendet är väldigt straight-to-the-point t o m provokativt, men det är så jag jobbar. Innan vi börjar arbeta på utmaningarna borde vi först se VEM de drabbar.

En kvinna jag satt med på en middag för en tid sedan skrattade gott när jag lite skämtsamt sa att jag arbetar med ”personlig avveckling”. Hon ställde fler frågor och efter ett tag så utbrast hon: ”du, att jobba med dig låter som något man behöver vara modig för”.

När jag lyssnade på henne började det att gå upp för mig att det jag erbjuder faktiskt kan upplevas som skrämmande, rent av obehagligt.

Vem vill ha tomhet, utrymme, stillhet, tystnad, lite vanlig hederlig sinnesfrid eller ro i själen…när man kan ha allt det där andra som lockar?

Som tur var har flera jag arbetat med funnit något de funnit långt mycket mer värdefullt. Det sker inte med alla, men med tillräckligt många för att bevisa min ståndpunkt – att varje människa formligen sitter i en outtömlig källa av välmående, de kan bara inte se den.

Vill du tala vidare om saken? Tveka inte att ta kontakt.Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

En guide till ’djupt lyssnande’

En guide till ’djupt lyssnande’

I mitt arbete är det otroligt värdefullt för mig att förstå människorna jag arbetar med. Inte bara förstå vad de säger utan vad de verkligen menar.

Därför behöver jag kunna lyssna riktigt bra. För flera år sedan lärde jag mig något som var mycket användbart, jag lärde mig vad lyssna egentligen är – och det är lite bakvänt hur vi normalt tänker om det.

Lyssna är ingen aktivitet.

Lyssna är frånvaro av aktivitet.

Till syvende och sist kan en människa inte kontrollera hur denne lyssnar helt enkelt därför att alla försök till ’att lyssna’, vara ’aktiv lyssnare’ är en del av det aktiva.

Ett annat ord för att lyssna är total närvaro, eller frånvaro. Den som är uppriktig med detta behöver börja utforska sitt inre. Vara villig att dyka så djupt tills att den som dyker upphör att existera.

Närvaro är frånvaro. I frånvaro finns bara rent lyssnande.

Så hur lyssnar Patrik då? Inte så värst bra. Han gör givetvis så gott han kan (vem gör inte det) men han hör oftast bara vad han tänker om det han hör. Men när Patrik tonar ut finns inte så mycket annat kvar än direkt upplevelse. Rent lyssnande, seeende…spontant och ofiltrerat. Det kallas ibland att lyssna utan ego.

Kan du höra vad jag försöker säga?Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

Du lever två olika liv

Du lever två olika liv

Neo står på knä och andas häftigt efter att ha utkämpat en kamp mot Morpheus. ”Du är för snabb för stark, jag har ingen chans”, säger Neo. Morpheus säger ”Tror du att hastighet och styrka spelar någon roll på det här stället?”

Och med orden ”You think that’s air you are breathing?” påminner han Neo om var han är.

Med ens börjar Neo se att hans häftiga andning är en resultat av ett missuppfattning. Något som uppstår av hur han för ögonblicket glömt bort var han är (i en påhittad värld.)

Denna scen från filmen The Matrix (1999) ger faktiskt en bra beskrivning om den mänskliga upplevelsen.

För hur ofta luras vi inte in i fantasierna som våra huvuden spelar upp?

Att luras in i fantasier får ganska konkreta konsekvenser i våra liv. Om vi t ex fantiserar om en oviss framtid, lever vi i känslan av en oviss framtid.

  • Fantiserar vi att vi är helt fantastiska, lever vi i känslan av att vi är helt fantastiska.
  • Fantiserar vi att vi inte duger, lever vi i känslan av att vi inte duger.
  • Fantiserar vi om att allt är i grunden ok, lever vi i känslan av att allt är ok.

Logiken är ganska uppenbar.

Även om vi på ett logiskt plan tycker att något uppdiktat inte borde påverka oss gör ändå de ändå det. Problemet ligger i att vi inte kan se att det är en fantasi vi har att göra med, det ser i praktiken ut som vi agerar på något konkret och verkligt.

Att Neo flämtar häftigt sker för att han för ögonblicket glömmer bort var han är, i sitt huvud. Så länge han inte ser misstaget, att han reagerar på något påhittat, kommer han att stanna kvar i den reaktionen.

Att börja undersöka vad som är påhittat kan bli riktigt intressant när man väl börjat titta närmare. Det blir som att lyfta på locket till något man kanske anat men inte haft varken intresse eller kanske möjlighet av att utforska tidigare.

”Men vad i hela friden,

inget verkar stämma,

är allt påhittat?”

Innan man vet ordet ser man saker om sig själv som man var helt säker på, men som inte är lika säkra längre.

Eller som någon sa till mig under ett program som jag ledde: ”Men vad i hela friden, inget verkar stämmar, är allt påhittat?”

Han ser ut som någon som ser något nytt för första gången i sitt liv.

När jag frågar honom om det är något nytt han ser tystnar han och säger sedan ”Jag är helt säker på att det varit där hela tiden, jag har bara inte sett det.”

Vad tror du skulle hända i ditt liv om du upptäckte samma sak?Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

Hur du bryter automatiserade beteenden.

Hur du bryter automatiserade beteenden.

Går det verkligen att bryta automatiserat beteende?

Det är allmänt erkänt att alla har en sorts autopilot som utlöser mer eller mindre smickrande beteenden. Vi är också ganska ense om att autopiloten programmerats genom något händelseförlopp i vårt förflutna. Men kan vi verkligen bryta programmeringen genom att försöka spåra de händelser som skapade den? Eller försöka ersätta det automatiserade med något annat? Det kanske går men det finns ett enklare och mer effektivt sätt.

Något som inte bara tar hand om vissa aspekter av programmeringen utan som tränger in under all programmering. Men det kräver att du är villig att titta på saken på ett helt annat sätt.

Det finns nämligen en variabel i programmeringen som döljer de verkliga orsakerna för oss. Att förstå denna variabel är nyckeln.

Denna variabel ger en konsekvent förklaring inte bara till varför du bär det förflutna med dig (den berömda ryggsäcken) den visar dig på samma gång hur du bryter dig loss.

Sugen på att släppa ditt förflutna? Trött på att bära på en ryggsäck som inte gör annat än att hålla dig tillbaka?

Låt oss ha ett samtal!!!Om författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.

MYT 4. Du kontrollerar dina handlingar, du har kontroll

MYT 4. Du kontrollerar dina handlingar, du har kontroll

MYT 4. Du kontrollerar dina handlingar, du har kontroll.

Kornet av sanning:
Eftersom de flesta av våra handlingar är i enlighet med de beslut vi fattat har vi en allmän känsla av att vi kontrollerar våra liv. Vi känner att vi gör som vi bestämt.

Men är det verkligen vi som bestämt?

Tänk om det egentligen fungerar så här:
”Erfarenheten säger oss att människor tror att de är fria helt enkelt därför att de är medvetna om sina handlingar men omedvetna om orsakerna genom vilka dessa handlingar beslutats …”

Ett skäl till varför illusionen av kontroll är så enveten och övertygande har, som filosofen Spinoza uttrycker här, sin grund i att vi fastnat i hur våra handlingar rationaliseras inför oss själva. Ett annat sätt att säga det är att vårt eget tänkande skapar och upprätthåller illusionen av kontroll. Vi tar ett ägande, trots att vi kanske saknar inblick i hur det egentligen går till.

Vad vi inte ser är att det vi kallar beslut sker tidigare än vi tror, på en ”plats” i vårt medvetande där det normalt är mycket svår att se klart. Något som bland annat tydliggjordes av Benjamin Libet i de berömda Libet Experiments i början på 80-talet.

För att illustrera detta kan vi leka med en enkel vardagssituation där du blir sugen på ett glas juice. I ditt kylskåp har du äpple, apelsin och grapefrukt. Oavsett vilken du dricker kommer du leva i känslan av att valet var ditt. Men faktum är att om du tittar noggrannare på processen kan du upptäcka något viktigt.

Kanske var det äpple som dök upp som en tanke men vart kom tanken ifrån, och hur valdes den?

I detta exempel är det som att äpple hade starkare attraktionskraft. Hur skapades den kraften? Var det du som skapade den? Kan du se hur det gick till?

När man tittar på detta till synes enkla exempel ser man att saker och ting inte är så klara som de till en början verkar.

Faktum är att det är väldigt svårt att fastställa hur beslut sker och hur mycket kontroll vi i själva verket har. Och hur mycket anspråk på kontroll kan vi egentligen göra om vi inte är klara över orsakerna genom vilka våra  handlingar beslutas?

Några tankar om vad du kan göra åt saken:
Illusionen av kontroll har stor inverkan i människors liv. Kanske mycket mer än de flesta av oss tror

Oavsett hur vi ser på saken och vad vi vill tro är det alltid värdefullt att bli klar över hur det egentligen ligger till.

Bestäm dig för vad som är mest korrekt av dessa två påståenden.

a, Jag har viss kontroll men jag är medveten att det finns krafter inom mig jag inte alltid kan styra.

b, Jag kan se mina handlingar men jag kan helt ärligt inte riktigt se hur besluten som sker inom mig egentligen fattas. Om jag har kontroll eller ej? Det ärliga svaret är att jag inte vet inte. Det känns verkligen som att jag kan styra vissa beslut men jag undrar om inte det är en del av illusionen av att ha kontroll.

Lek gärna med tanken och se vad som dyker upp.

Hämtat från kursen: Medvetet Självledarskap.

#TransformativCoaching
#INSIKTSrevolutionen
http://patrikrowinski.seOm författaren:
Sedan 2014 har Patrik agerat bollplank, mentor, coach och guide åt människor som vill ha mer glädje, mer lycka, mer välmående och större framgång. På senare tid har även företag insett värdet i hans tjänster och anlitat honom för att utveckla sina anställda. På patrikrowinski.se eller The Human Factor AB kan du läsa läsa mer.

Hans bok Bortom tanke (utgiven våren 2017) och går att beställa från förlagets hemsida eller de vanliga nätbutikerna, Adlibris, Bokus m fl.